Stypendia św. Mikołaja - nabór wniosków

W tym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednich, nasi uczniowie mogą starać się o wsparcie finansowe dzięki darczyńcom i Fundacji św. Mikołaja. Na koncie szkoły zgromadzone zostały środki, które pozwolą na przyznanie stypendium / stypendiów. W związku z tym proszę zainteresowanych uczniów, którzy spełniają kryteria regulaminu stypendialnego, o składanie wniosków do szkolnego koordynatora programu, którym jest autor niniejszego wpisu. Znaleźć mnie można w sali 1A (aula). Każdemu zainteresowanemu wyjaśnię zasady programu stypendialnego i udzielę porad dotyczących składania wniosku. Termin złożenia wniosku stypendialnego upływa 20 września 2020 r. Złożone wnioski rozpatrzy później specjalnie powołana komisja, ona też ogłosi nazwiska stypendysty / stypendystów. Poniżej załączam link do regulaminu programu. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu znaleźć można na stronie: https://stypendia.mikolaj.org.pl/

Regulamin programu: https://stypendia.mikolaj.org.pl/index.php/sol_site/layout/set/pdf/content/view/full/29329

Marek Pedyński

(szkolny koordynator programu stypendialnego)

Matura w terminie poprawkowym

Uwaga! Przypominamy, że matura poprawkowa odbędzie się we wtorek, 8 września 2020 r., o godz. 14:00. Wszyscy absolwenci uprawnieni do zdawania egzaminu poprawkowego powinni zgłosić się tego dnia najpóźniej o godz. 13:30 do szkolnego sekretariatu po odbiór naklejek z kodami i szczegółowe informacje dotyczące sal, w których odbędzie się matura poprawkowa. 

Dyrekcja

Zmiany w planie lekcji

Uwaga! W zakładce "Plan lekcji" na górze strony dostępny jest zaktualizowany plan zajęć obowiązujący w Zespole Szkół od poniedziałku (7 września 2020 r.). Prosimy o zapoznanie się z nim. 

Dyrekcja

Informacja dotycząca odkażania sal lekcyjnych

Uwaga!

Przypominamy, że:

- sale odkażane są po zakończeniu zajęć w danym dniu;

- obowiązkowo po każdej lekcji (!) sala musi być wietrzona (należy to do obowiązków nauczyciela);

- uczniowie powinni odkażać ręce;

- uczniowie do sal wchodzą w odpowiednich odstępach.

 

Ponadto prosimy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły o zwracanie uwagi na to, by uczniowie na korytarzu nosili maseczki.

Dyrekcja

Zmiana organizacji wejść do szkoły

Uwaga! Od dnia 3 września 2020 r. obowiązuje zmiana organizacji wejść do szkoły.

 

W godzinach 6.15 - 8.20 

Klasy: I, II LO i T - wejście główne szkoły;

Klasy: III LO, III i IV T - wejście przez patio od strony boisk.

 

Po godzinie 8.20

Wszyscy uczniowie wchodzą wejściem głównym.

 

Uwaga!

Obowiązują odstępy 1,5 m pomiędzy wchodzącymi oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.

Dyrekcja