Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice, drodzy Ósmoklasiści!

Z uwagi na utrudniony bezpośredni kontakt nie możemy w najbliższym czasie spotkać się z Wami osobiście, więc proponujemy zapoznanie się z materiałami reklamowymi na stronie naszej szkoły. Niech te kilka slajdów, które poniżej zamieszczamy, stanowi dla Was krótką informację o tym, jak działa nasza placówka. Wkrótce dostępny będzie portal rekrutacyjny, na którym przedstawimy więcej szczegółów. Informacje o naszej szkole na bieżąco są udostępniane również na szkolnym profilu FB, a także w najnowszym numerze "Kosyniera" (serdecznie dziękujemy władzom gminy za zamieszczenie artykułu).

Read more...

Kontakt z dyrektorem szkoły

Uwaga! W sprawach pilnych proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły, Stanisławem Rogalą, dzwoniąc na numer: 607880109. 

Informacja dla uczniów i rodziców ws. próbnej matury

Szanowni Państwo!

W dniach 2-8 kwietnia 2020 r. CKE organizuje próbne egzaminy maturalne. Z uwagi na fakt, że nasi uczniowie dwukrotnie już w tym roku szkolnym mierzyli się z próbnymi maturami (ostatni raz na początku marca b.r.) uznaliśmy, że uczniowie klas maturalnych nie przystąpią do próbnych egzaminów, gdyż ich organizacja w formie zaproponowanej przez CKE jest utrudniona, a prace nie byłyby oceniane, służyłyby jedynie do celów diagnostycznych. Matura ta nie ma charakteru on-line, jej nowatorskość polega jedynie na tym, że młodzież samodzielnie pobiera arkusze ze strony CKE, rozwiązuje je i przesyła do sprawdzenia nauczycielom. Przystępując do próbnych egzaminów, stracilibyśmy kolejne 3 dni, które wolimy poświęcić na realizację podstawy programowej. 

Z uwagi na powyższe argumenty uznaliśmy, że korzystniejsze dla uczniów będzie omówienie podanych przez CKE arkuszy z nauczycielami podczas zajęć zdalnego nauczania. 

Z wyrazami szacunku, Dyrekcja ZS w Połańcu

Informacja dla uczniów i rodziców

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku 30 marca 2020 r. wdrożyliśmy do pracy zdalnej nowe narzędzie - szkolną platformę Google Classroom, z której korzysta coraz większa liczba nauczycieli i uczniów. To aplikacja, która ułatwi nam wszystkim pracę, czyniąc ją przyjemniejszą zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Wszyscy uczniowie naszego LO mają już dostęp do indywidualnych kont "szkolnych", wielu uczniów naszego Technikum również może już korzystać z platformy (do końca bieżącego tygodnia wszyscy uzyskają dostęp). Wprawdzie nauczyciele mogą nadal korzystać z i-dziennika podczas procesu zdalnego nauczania, ale liczymy na to, że coraz więcej osób będzie się przekonywało do korzystania z platformy. 

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania mamy ogromną prośbę do uczniów i rodziców. Wprawdzie wielu z naszych podopiecznych sumiennie i uczciwie wykonuje swoje obowiązki, za co dziękujemy, ale zdarzają się też tacy, którzy celowo unikają kontaktu z nauczycielami. Apelujemy więc do uczniów o odpowiedzialność w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, a rodziców prosimy o mobilizowanie młodzieży do wytrwałej pracy. Od wspólnego wysiłku nas wszystkich zależy to, czy zdalne nauczanie przyniesie efekty w postaci oczekiwanego postępu  uczniów.

Z wyrazami szacunku, Dyrekcja.

Oferta edukacyjna - Powiat Staszowski

Szanowni Państwo! Z uwagi na fakt, że w tym roku promocja szkół jest utrudniona ze względu na panującą epidemię, przekazujemy ofertę edukacyjną przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Staszowie. Jest ona dostępna po kliknięciu w poniższy link. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

https://staszowski.eu/oferta-edukacyjna-na-rok-szkolny-2020-2021.html

Dyrekcja