Jesteśmy przygotowani do zdalnego nauczania

Wprawdzie Minister Edukacji Narodowej zapowiedział, że od nowego roku szkolnego uczniowie wrócą do szkół, ale jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. W Zespole Szkół w Połańcu funkcjonują dziennik elektroniczny i platforma edukacyjna Google Classroom, dzięki którym edukacja na odległość odbywa się sprawnie i bezproblemowo. Z platformy edukacyjnej będziemy korzystali również po zakończeniu pandemii, np. podczas realizacji ciekawych projektów i innowacji pedagogicznych. Dziękujemy naszym uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom za to, że tak znakomicie poradzili sobie podczas zdalnego nauczania :). Jesteśmy z Was dumni!

Zajęcia w naszych pracowniach gwarantują komfort, bezpieczeństwo i rozwój uczniów

Dzięki współpracy organu prowadzącego szkołę z firmami, które są naszymi partnerami, stale wzbogacamy bazę szkolnych pracowni. Świetnym przykładem jest nowa pracownia pomiarów elektrycznych i elektronicznych, która powstała dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Staszowie i firm ENEA Połaniec S.A. oraz GE Power Sp. z o.o. Zajęcia odbywają się tam w komfortowych i bezpiecznych warunkach, a dzięki nowoczesnym rozwiązaniom pozwalają na zdobywanie praktycznych umiejętności przez naszych techników. 

Więcej zdjęć

Kółko szachowe w ZS w Połańcu

W każdej ze szkół ponadpodstawowych odbywają się zajęcia pozalekcyjne, zarówno sportowe, jak i przedmiotowe – nie inaczej jest w Zespole Szkół w Połańcu. Jednak w naszej placówce prowadzone są zajęcia, które wyróżniają nas na tle sąsiadów. Od kilku lat funkcjonuje u nas kółko szachowe, którego założenie okazało się strzałem w dziesiątkę.

Read more...

Zapraszamy do naszego LO

Chwalimy się ostatnio osiągnięciami naszych techników, ale w mojej opinii warto również podkreślić zalety Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu. Choćby po to, by przybliżyć kilka istotnych faktów.

Warto zauważyć, że licea po szkole podstawowej mają zupełnie inny charakter kształcenia niż te, które funkcjonowały jako szkoły ponadgimnazjalne. W obecnych liceach duży nacisk położono na kształcenie ogólne, rozszerzenia nie mają już takiego znaczenia, jak było to w przypadku liceów po gimnazjach. Przedmioty takie jak biologia, chemia, historia czy wiedza o społeczeństwie nie kończą się po pierwszym roku edukacji, ale realizowane są w cyklu kilkuletnim, natomiast zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na kształcenie rozszerzone nie jest znaczne. Ma to oczywiście swoje dobre i złe strony, ale można stwierdzić, że uczeń, który nie trafi z wyborem kierunku, nie będzie miał większego problemu ze zdaniem matury z tych przedmiotów, które go faktycznie zainteresują, gdyż będzie miał dużo większą wiedzę ogólną niż absolwenci liceów po gimnazjach.

Czytaj całość