#biol-chem-mat_polaniec #rekrutacja_liceum_2021

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z absolwentką naszego liceum (klasy o profilu biologiczno-chemicznym) Dominiką Żyłą. Dominika studiuje obecnie medycynę na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

 

Wirtualne otwarte wykłady geograficzne dla uczniów

Zapraszamy młodzież i wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty, który odbędzie się 

20 kwietnia 2021 r. (najbliższy wtorek) godz. 11:50 

w ramach cyklu wirtualnych wykładów Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie 

pt. Energetyka jądrowa – czy jest sens ją dalej rozwijać?,

który wygłosi dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
(Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej)

Link do wykładu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDllYzE4MmItMWE3NC00MmExLWE3ODYtNTU2YjgwMTEyYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22362c9c1d-60ef-4441-b3fa-04f709d2a117%22%7d

OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNNYCH 2021 – JEST SUPER!!!

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wyniki ETAPU REGIONALNEGO OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH (po rozstrzygnięciu etapu szkolnego i zakwalifikowaniu do II etapu eliminacji). Jak co roku,... od wielu lat - autorami prac są wyłącznie nasi ELEKTRONICY!

Uczniowie już osiągnęli bardzo duży SUKCES na etapie wojewódzkim. Wszystkie wymienione prace, trafiają do FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO i tam walczą o laury szczebla centralnego.

WYNIKI ETAPU REGIONALNEGO (Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości w Kielcach)

I miejsce w kategorii Pomysł Techniczny: Łukasz Kunat + Kamil Skałbania IVA (WIDZISZ – REAGUJESZ- ŻYJESZ)

II miejsce w kategorii Pomysł Techniczny:  Kamil Kaczor + Adrian Adamczak IIA (STELAŻ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM)

II miejsce w kategorii  Pomoc DydaktycznaKarol Gacoń + Antek Radzimowski IIIA (Creative learning - interesting lessons)

II miejsce w kategorii Usprawnienie soft. - techn.:  Patryk Łodkowski + Mikołaj Lech IIA (BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY)

ELEKTRONICY w ELEKTRONIE

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnopolski konkurs ELEKTRON. 

Konkurs ELEKTRON dotyczy zagadnień związanych z szczególności z elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją, optoelektroniką i fotoniką oraz mechatroniką.

 Trzymamy kciuki za uczestników: Kacper Durnaś, Bartłomiej Czosnek, Hubert Dąchór, Konrad Figiel, Mikołaj Smoliński, Paweł Bednarski, Piotr Moryto, Piotr Seremak, Paweł Komasara, Bartosz Siepka.

Świetna UCZELNIA, świetny Wydział i ich DZIEŃ OTWARTY

Wirtualny Dzień Otwarty

Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

oraz 

Wirtualny Dzień Otwarty AGH 

Na platformie Facebook, pojawi się link do wydarzenia, a tymczasem regularnie pojawiają się tam informacje o dostępnych kierunkach i Wydziale.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! Wydarzenie będzie miało miejsce 16.04.2021 r., godz. 13:30.