Posiedzenie Rady Pedagogicznej

Uwaga! Przypominamy, że posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w najbliższą środę, tj. 28 sierpnia 2019 r., o godz. 10:00. Obecność wszystkich członków RP obowiązkowa. 

Dyrekcja

Egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy nie uzyskali promocji w czerwcu

Uwaga, poniżej podajemy terminy egzaminów poprawkowych dla uczniów, którzy nie uzyskali promocji w czerwcu 2019 r.:

Matematyka – 27 sierpnia  2019 r.  godz.900  (sala 34)

Język angielski – 27 sierpnia 2019 r. godz. 900 (sala 7)

Język polski   - 27 sierpnia 2019 r. godz. 900 (sala 33)

Elektrotechnika – 27 sierpnia 2019 r. godz. 1200 (sala 9)

Eksploatacja urządzeń elektronicznych – 27 sierpnia 2019 r. godz. 1200 (sala 9)

Dyrekcja

Matury poprawkowe

Uwaga! Zbliża się termin poprawkowych egzaminów maturalnych. Już 20 sierpnia 2019 r. w Zespole Szkół w Połańcu odbędą się pisemne egzaminy z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego. Uczniowie, którym przysługuje prawo do zdawania egzaminu w terminie poprawkowym, proszeni są o zgłoszenie się z dokumentem tożsamości i wskazanymi przez CKE materiałami pomocniczymi o godz. 8:00 w sekretariacie szkoły. 

Dyrekcja

Podręcznik dla uczniów szkół ponadpodstawowych - ważna informacja

Uwaga! Prosimy uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych o zwrócenie szczególnej uwagi podczas zakupu podręczników na to, żeby podręcznik był przeznaczony dla szkół z nową podstawa programową, czyli ponadpodstawowych. O pomyłkę nietrudno, gdyż wydawnictwa Nowa ERA i Operon mają na ogół takie same tytuły podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, ale ich treści są różne. Uczniom klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych sugerujemy odkupienie podręczników od starszych kolegów, ponieważ nie uległy one zmianie. Poniżej wklejamy link z podręcznikami do I klas szkół ponadpodstawowych:

https://drive.google.com/open?id=1Zy5-qGltUglVNrTht1dMkZF3PYqDzENi

Dyrekcja

Informacja dla uczniów pierwszych klas

Uwaga! Prosimy wszystkich uczniów przyjętych do pierwszych klas Technikum w Połańcu o pilne zgłaszanie się do sekretariatu szkoły po odbiór skierowań na badania lekarskie. (Informacja dotyczy tych osób, które jeszcze nie zgłosiły się po skierowania).

Dyrekcja