Karty pracy - EZwP

Poniżej zamieszczone są karty pracy, które były wykorzystywane podczas pracy w projekcie w Edukacji Zawodowej w Praktyce.

Czytaj więcej

Zdjęcia z realizacji projektu

W projekcie Edukacja Zawodowa w Praktyce odbywają się zajęcia, poniżej zamieszczamy zdjęcia z przebiegu zajęć.

1 B T:

2 B T:

1 A T:

2 A T:

Zajęcia w ramach projektu

Zdjęcia z realizacji projektu w klasach 1 B T, 2 B T - technik energetyk, 1 A T, 2 A T - technik elektronik.

1 B T:

2 B T:

1 A T:

 
 
 

2 A T

 
 
 

Kontynuacja zajęć w ramach EZwP

Podczas realizacji projektu Edukacja Zawodowa w Praktyce uczniowie klas Technikum (1 B T, 2 B T - technik energetyk, 1 A T, 2 A T - technik elektronik) kontynuują zajęcia. 

Czytaj więcej

Pierwsze zajęcia 2 A T i 2 B T

W ramach projektu Edukacja Zawodowa w Praktyce klasy 2 A T i 2 B T rozpoczęły się zajęcia.

2 B T:

2 A T: