Informacja dla uczniów i rodziców w sprawie zdalnego nauczania

Drodzy Uczniowie!

Minister Edukacji Narodowej w wydanym Rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określił też zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Read more...

Uwaga! Informacja o wynikach egzaminów zawodowych

Dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu otrzymał dziś, tj. 20 marca 2020 r., wyniki egzaminów zawodowych. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o nieprzychodzenie po odbiór zaświadczeń i dyplomów do szkoły. Wyniki zostaną rozesłane uczniom przy pomocy komunikatora w i-dzienniku.

Dyrekcja

Propozycja dla innowatorów, ...nie tylko młodych :)

Skontaktował się ze mną Pan Marcin Mroczek. Dla telewizji TTV realizuje program: "Kto to kupi?", będący telewizyjną platformą do łączenia wynalazców z dystrybutorami. W programie twórca prezentuje swój innowacyjny produkt, trafiając przed jury złożone z inwestorów, którzy kupują od niego towar w ilościach hurtowych. Bez wątpienia jest to szansa wypłynięcia na szeroki rynek oraz wymierny zysk marketingowy i finansowy.

Read more...

Sukcesy naszych techników

Mimo że czas dla szkolnictwa szczególnie trudny, to nie zamierzamy się poddawać ani załamywać rąk - pracujemy z młodzieżą on-line, prowadzimy też - w miarę możliwości - akcję rekrutacyjną. W jej ramach postanowiliśmy pochwalić się sukcesami naszych uczniów. Jako że nie brakowało ich w ostatnich latach, zaczynamy od TECHNIKÓW, później przyjdzie czas na sukcesy LO i osiągnięcia sportowe. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. 

Czytaj całość

Ważna informacja dla uczniów i nauczycieli w sprawie zdalnego nauczania

Uwaga!

Po analizach i sprawdzeniu funkcjonalności dostępnych metod umożliwiających nauczanie na odległość, uznaliśmy, że najprostszą oraz najbardziej przyjazną dla uczniów i nauczycieli formą przekazywania wiedzy i sprawdzania postępów uczniów będzie funkcjonujący w szkole i-dziennik. Dostępny na tej platformie komunikator pozwala na szybkie i skuteczne dotarcie do uczniów danej klasy, umożliwia też nauczycielom załączanie plików o wielkości do 1 MB. Podobną funkcjonalność ma opcja "Praca domowa".

W związku z tym obliguję wszystkich  nauczycieli do tego, by od poniedziałku, tj. od 16 marca 2020 r., byli w stałym kontakcie z uczniami, przesyłali im - zgodnie z realizowaną podstawą programową - materiał do nauki i zadawali prace domowe, które następnie będą podlegały weryfikacji i ocenie. Proszę też nauczycieli, by byli otwarci na konsultacje i pomaganie uczniom w rozwiązywaniu problemów. Natomiast uczniów zobowiązuję do tego, by stale korzystali z i-dziennika, gdyż każdego dnia będą pojawiały się dla nich wiadomości od nauczycieli. Podejdźcie do tej sytuacji odpowiedzialnie, pamiętając, że Wasz rozwój to dla nas sprawa priorytetowa. Uczyńmy wspólnie wszystko, aby ten trudny czas zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkole nie był czasem zmarnowanym. 

PS 1. Nieustannie pracujemy nad tym, by wdrożyć bardziej profesjonalne rozwiązania służące edukowaniu na odległość, ale to proces pracochłonny, który wymaga czasu. O postępie prac będziemy informować w komunikatach. 

PS 2. W razie jakichkolwiek problemów z funkcjonalnością konta w i-dzienniku (np. zgubione hasło) proszę zgłaszać się za pośrednictwem messengera do p. Marka Pedyńskiego.

Dyrektor ZS w Połańcu

Stanisław Rogala