OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNNYCH 2021 – JEST SUPER!!!

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy wyniki ETAPU REGIONALNEGO OLIMPIADY INNOWACJI TECHNICZNYCH (po rozstrzygnięciu etapu szkolnego i zakwalifikowaniu do II etapu eliminacji). Jak co roku,... od wielu lat - autorami prac są wyłącznie nasi ELEKTRONICY!

Uczniowie już osiągnęli bardzo duży SUKCES na etapie wojewódzkim. Wszystkie wymienione prace, trafiają do FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEGO i tam walczą o laury szczebla centralnego.

WYNIKI ETAPU REGIONALNEGO (Wojewódzki Ośrodek Techniki i Wynalazczości w Kielcach)

I miejsce w kategorii Pomysł Techniczny: Łukasz Kunat + Kamil Skałbania IVA (WIDZISZ – REAGUJESZ- ŻYJESZ)

II miejsce w kategorii Pomysł Techniczny:  Kamil Kaczor + Adrian Adamczak IIA (STELAŻ Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM)

II miejsce w kategorii  Pomoc DydaktycznaKarol Gacoń + Antek Radzimowski IIIA (Creative learning - interesting lessons)

II miejsce w kategorii Usprawnienie soft. - techn.:  Patryk Łodkowski + Mikołaj Lech IIA (BEZPIECZNY PRZEJAZD KOLEJOWY)

#mat-geo-ang_polaniec #rekrutacja_liceum_2021

KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA jest dedykowana uczniom ciekawym świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, matematyki oraz języka angielskiego pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Matematyka pomoże natomiast szybciej i łatwiej zrozumieć otaczający  świat, a wiedza z języka angielskiego umożliwi komunikację międzynarodową. Dobór przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, język obcy pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów.

Efektywność kształcenia w klasie matematyczno-geograficznej potwierdzają sukcesy uczniów zarówno w konkursach matematycznych i geograficznych, m. in. w Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Statystycznej.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, ochroną środowiska, turystyką i rekreacją, na kierunkach politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia, informatyka),  uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), a także ekonomicznych (bankowość, zarządzanie, ekonomia,  logistyka, handel).

ELEKTRONICY w ELEKTRONIE

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej organizuje dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ogólnopolski konkurs ELEKTRON. 

Konkurs ELEKTRON dotyczy zagadnień związanych z szczególności z elektrotechniką, elektroniką, telekomunikacją, optoelektroniką i fotoniką oraz mechatroniką.

 Trzymamy kciuki za uczestników: Kacper Durnaś, Bartłomiej Czosnek, Hubert Dąchór, Konrad Figiel, Mikołaj Smoliński, Paweł Bednarski, Piotr Moryto, Piotr Seremak, Paweł Komasara, Bartosz Siepka.

Świetna UCZELNIA, świetny Wydział i ich DZIEŃ OTWARTY

Wirtualny Dzień Otwarty

Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej 

oraz 

Wirtualny Dzień Otwarty AGH 

Na platformie Facebook, pojawi się link do wydarzenia, a tymczasem regularnie pojawiają się tam informacje o dostępnych kierunkach i Wydziale.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału! Wydarzenie będzie miało miejsce 16.04.2021 r., godz. 13:30.
 

#elektryk_polaniec #rekrutacja_technikum_2021

W obecnych czasach trudno sobie wyobrazić życie bez energii elektrycznej, a technik elektryk to profesjonalista o wysokiej pozycji na rynku pracy.

Praca jest niezwykle ciekawa, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają prawidłowe działanie sieci, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Będziesz przygotowany do: montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych,  wykonywania instalacji elektrycznych, montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych, dobierania, montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej.

Nasi partnerzy zapewnią Ci najlepsze miejsca do realizacji praktyk zawodowych.