Szkolenie SEP

W Zespole Szkół w Połańcu w dniu 28.12.2017r. (czwartek) o godzinie 7:45, zostanie przeprowadzone szkolenie SEP do 1 kV. Podczas szkolenie ustalony zostanie termin egzaminu. Osoby które chcą przystąpić do egzaminu muszą ukończyć szkolenie. Przewidywany czas szkolenia wynosi 8 godzin.

W.G.

13 grudnia 1981r.

 

13 grudnia 1981 roku władze PRL wprowadziły w Polsce stan wojenny. Pamiętajmy o tej smutnej rocznicy, gdyż wolność nie jest dana na zawsze. Ona jest - jak mówił Jan Paweł II - ZADANA. Trzeba ją pielęgnować. Ofiarom stanu wojennego składamy hołd.

I ty możesz zostać Świętym Mikołajem – akcja wolontariuszy z Zespołu Szkół w Połańcu

W roku szkolnym 2017/2018 władze oświatowe naszego kraju duży nacisk położyły na rozwój wolontariatu w szkołach w całej Polsce. Stąd też nie brak działań promujących szlachetną ideę pomocy bliźniemu na poziomie MEN-u i kuratoriów oświaty. Zespół Szkół w Połańcu w tym aspekcie pracy wychowawczej mógłby posłużyć jako wzór dla innych – przecież nasi wolontariusze działają z powodzeniem od wielu lat!

Każdego roku uczniowie i nauczyciele ZS w Połańcu angażują się szczególnie mocno w akcję pomocy świątecznej dla tych, którzy w sposób szczególny potrzebują wsparcia – czyli dla wychowanków okolicznych domów dziecka. Młodzież wraz z opiekunami kwestuje na rzecz dzieci, zabiegając nie tylko o wsparcie finansowe, ale również o dary rzeczowe, które sprawią, że zbliżające się święta staną się weselsze niż zwykle.

Czytaj więcej