Poznajmy się w Portugalii

Projekt „Poznajmy się w Portugalii” zakłada rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację podstawy programowej w ciekawy i innowacyjny sposób. Nauka w portugalskiej szkole wśród rówieśników zagadnień takich jak matematyka, język angielski będzie miała pozytywny wpływ na rozwój potencjału i zdobywanie nowych praktycznych umiejętności naszych uczniów. Planowanie, przygotowanie i realizacja mobilności spowoduje rozwój umiejętności językowych i interpersonalnych uczniów i przyczyni się do zwiększenia świadomości kulturowej.

Czytaj więcej...