Terminy egzaminów zawodowych - styczeń 2018r.

Poniżej zamieszczamy terminy egzaminów zawodowych w sesji - styczeń 2018 r.

Czytaj więcej

Terminy egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2017

Terminy egzaminów zawodowych:
Egzamin pisemny:

- B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich: 12.01.2017 r. godzina 10:00
- E.06. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych: 12.01.2017 r. godzina 12:00
- E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych: 12.01.2017 r. godzina 14:00
- E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: 12.01.2017 r. godzina 10:00
- E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: 12.01.2017 r. godzina 12:00

Egzamin praktyczny:

- E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: 09.01.2017 r. godzina 13:00
- E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: 09.01.2017 r. godzina 9:00
- E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych: 09.01.2017 r. godzina 13:00
- E.06. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych: I sesja: 28.01.2017 r. godzina 09:00; II sesja: 28.01.2017 r. godzina 15:00

Uczniowie zgłaszają się na egzamin godzinę wcześniej.

Egzamin zawodowy - część praktyczna 11.10.2016 r.

Egzamin zawodowy - część praktyczna, odbędzie się 11.10.2016 r. (wtorek). Na egzamin należy zgłosić się godzinę przed terminem egzaminu.

- kwalifikacja E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych: godzina 13:00,
- kwalifikacja E.23 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: godzina 13:00,
- kwalifikacja E.22 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: godzina 9:00.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą:

- długopis (pióro) z czarnym tuszem,
- kalkulator prosty, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia obliczanie pierwiastków kwadratowych i procentów z liczb,
- ołówek,
- temperówka,
- gumka do ścierania,
- linijka 30 cm

Egzamin zawodowy - część pisemna 6.10.2016r.

Egzamin zawodowy - część pisemna, odbędzie się 6.10.2016 r. (czwartek). Na egzamin należy zgłosić się godzinę przed terminem egzaminu.

- kwalifikacja E.06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych: godzina 12:00,
- kwalifikacja E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych: godzina 14:00,
- kwalifikacja E.22 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: godzina 10:00,
- kwalifikacja E.23 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: godzina 12:00.
- kwalifikacja T.06 - Sporządzanie napojów i posiłków: godzina 10:00.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą:

- długopis (pióro) z czarnym tuszem,
- kalkulator prosty, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia obliczanie pierwiastków kwadratowych i procentów z liczb.

Terminy egzaminów zawodowych w sesji sierpień - październik 2016

Poniżej zamieszczone są terminy egzaminów zawodowych z podziałem na kwalifikacje dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Połańcu.

Czytaj więcej