ELEKTRONICY z certyfikatami firmy SATEL

Uczniowie klas TECHNIKUM (IIIa i IVa) otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych umiejętności w zakresie funkcjonowania i obsługi elektronicznych systemów zabezpieczeń. Otrzymane certyfikaty są wynikiem realizacji projektu EduSATEL.

Nasz Zespół Szkół (od roku 2014) jest partnerem edukacyjnym, lidera produkcji inteligentnych systemów alarmowych.

 https://echodnia.eu/swietokrzyskie/nowe-perspektywy-dla-uczniow-technikum-w-polancu-dziala-tu-wyjatkowy-projekt/ar/8076364

Dzięki realizacji projektu posiadamy: fantastyczną pracownię, nasi nauczyciele systematycznie doskonalą swoje umiejętności w trakcie profesjonalnych szkoleń, uczniowie zdają egzaminy - u nas na miejscu, bez konieczności wyjazdu do siedziby firmy.

EduSATEL to innowacyjny program dla średnich i wyższych szkół technicznych. Rozwój przemysłu elektronicznego jest nierozerwalnie związany z postępem technologicznym i wdrażaniem innowacji. Każde nowe osiągnięcie naukowe jest natychmiast wykorzystywane i przystosowywane do konkretnej dziedziny życia. Takie rozwiązania stosowane przez duże firmy zajmujące się przemysłem elektronicznym, wymagają wykwalifikowanej kadry. Dlatego konieczne jest wspieranie szkół technicznych.  Firmy umożliwiają szkołom dostęp do najnowszych projektów technologicznych, a także pomagają w dokształcaniu kadry nauczycielskiej. Takie działania umożliwiają doskonałe przygotowanie do zawodu młodych techników.

Wręczenie dokumentów nastąpi, po powrocie do szkoły!

Zdalne nauczanie w Zespole Szkół w Połańcu

SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE!

Zgodnie z decyzją rządu, związaną z trwającą pandemią COVID-19, od najbliższego poniedziałku, tj. od 26 października 2020 r., przez dwa tygodnie, czyli do 8 listopada 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych odbywać się będą w trybie zdalnym. 

W związku z powyższym przypominamy uczniom o obowiązku przyjęcia zaproszeń od nauczycieli do klas stworzonych na platformie Google Classroom (jeśli ktoś tego jeszcze nie zrobił). Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe, na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność, a zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującym w szkole planem. 

Sugerujemy, by uczniowie - w miarę możliwości - korzystali z komputerów wyposażonych w mikrofon i kamerę, gdyż większość zajęć będzie odbywała się z wykorzystaniem narzędzia Google Meet, czyli w trybie wideo. 

Rodziców prosimy o zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i kontaktowanie się ze szkołą przez funkcjonujący w placówce dziennik elektroniczny. W przypadku powtarzającej się nieobecności ucznia na zajęciach nauczyciele będą zgłaszali ten fakt wychowawcy, którego obowiązkiem będzie skontaktowanie się z rodzicami ucznia i wyjaśnienie sprawy. 

Z doświadczenia wiemy, że nauka zdalna nie jest łatwa, apelujemy jednak do całej społeczności szkolnej o to, byśmy wspólnymi siłami zadbali o jej możliwie wysoką jakość. 

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dyrekcja ZS w Połańcu

Nauczanie zdalne w Zespole Szkół w Połańcu - procedury

Uwaga! W załączonym linku dostępne są procedury dotyczące nauczania hybrydowego i zdalnego. Prosimy wszystkich uczniów i rodziców o zapoznanie się z nimi.

https://drive.google.com/file/d/1kukL7CjK-dxDPu89dxRqCDxF8wQIltfG/view?usp=sharing

Dyrekcja

Ostatnie zajęcia przed... pracą z domu

To tak na pocieszenie, przed 2 tygodniami (oby tylko tyle) pracy w wersji Google Classroom i Google Meet.  Patryk i jego GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA (od pomysłu, poprzez realizację i prezentację dla kolegów z klasy). Wyśmienicie! Brawo Patryk!  Około 8 kV i łuk elektryczny długości około 10 mm. Lekcje w szkole są fajne,... bardzo fajne. A tu niestety, 2 tygodnie bez NASZEJ ULUBIONEJ SZKOŁY. 

Trzymajcie się ZDROWO!

Do zobaczenia w naszych LABORATORIACH i szkolnych ławkach,... wkrótce :)

 

Święty Mikołaj przychodzi do naszych uczniów od lat

W roku szkolnym 2020/2021 kolejnych dwoje wyróżniających się uczniów Zespołu Szkół w Połańcu otrzymało stypendia. We współpracy z Fundacją św. Mikołaja od lat wspieramy naszych uczniów, którzy dzięki przyznanym środkom mogą rozwijać swe pasje i zwiększać szanse edukacyjne. Jako wieloletni koordynator programu w tym miejscu serdecznie dziękuję darczyńcom, a przede wszystkim tajemniczemu ofiarodawcy, który pragnie pozostać anonimowy (jego dane znane są tylko pracownikom fundacji). Od wielu lat, każdego miesiąca, wspiera on nasza szkołę stałą kwotą pieniędzy, dzięki czemu rokrocznie możemy przyznać stypendia. Serdecznie dziękuję w imieniu własnym, szkoły, a przede wszystkim stypendystów! 

Czytaj całość