#biol-chem-mat_polaniec #rekrutacja_liceum_2021

Klasa biologiczno-chemiczna jest przewidziana dla ucznia, który:

- jest zainteresowany biologią i chemią,

- zamierza w przyszłości studiować na różnych kierunkach związanych ze szczegółową znajomością biologii, chemii i fizjoterapii,

- lubi wyzwania intelektualne, czuje w sobie powołanie badacza zjawisk przyrodniczych oraz chce być dobrze przygotowany do studiów:

- medycznych
- nauk o zdrowiu
- biologicznych i chemicznych
- przyrodniczych
- pedagogicznych

Czytaj całość

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uwaga!


Informujemy, że dni od 4 do 7 maja 2021 r. ze względu na organizację egzaminów maturalnych będą wolne od zajęć dydaktycznych.

Dyrekcja

#energetyk_polaniec #rekrutacja_technikum_2021

Czym zajmuje się technik energetyk? 

Energetyk, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest specjalistą w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania różnorodnych rodzajów energii.

Technik energetyk: dobiera, instaluje i obsługuje urządzenia i systemy służące do wytwarzania energii w elektrowniach cieplnych, wodnych i niekonwencjonalnych, takich jak elektrownie wiatrowe, baterie słoneczne i inne. Lokalizuje i usuwa usterki w układach automatyki, dobiera aparaturę kontrolno-pomiarową i metody pomiaru przy badaniu aparatów i urządzeń elektrycznych. Dokonuje pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych. Zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie nadzoru i obsługi maszyn oraz urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

Dlaczego warto wybrać technikum energetyczne?  

Jesteśmy szkołą, która od niemal 50 lat kształci energetyków. Jako jedyni w regionie kształcimy w tym zawodzie. Proponujemy Ci ciekawe zajęcia w naszych pracowniach.  Wszystkim naszym uczniom pomagamy zdobyć tzw. uprawnienia SEPowskie niezbędne do wykonywania pracy w branży elektrycznej.

Read more...

#mat-geo-ang_polaniec #rekrutacja_liceum_2021

KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA jest dedykowana uczniom ciekawym świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, matematyki oraz języka angielskiego pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Matematyka pomoże natomiast szybciej i łatwiej zrozumieć otaczający  świat, a wiedza z języka angielskiego umożliwi komunikację międzynarodową. Dobór przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, język obcy pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów.

Efektywność kształcenia w klasie matematyczno-geograficznej potwierdzają sukcesy uczniów zarówno w konkursach matematycznych i geograficznych, m. in. w Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Statystycznej.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, ochroną środowiska, turystyką i rekreacją, na kierunkach politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia, informatyka),  uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), a także ekonomicznych (bankowość, zarządzanie, ekonomia,  logistyka, handel).

#oze_polaniec #rekrutacja_technikum_2021

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENEREGTYKI ODNAWIALNEJ (OZE)

 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE TEN KIERUNEK? 

 Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, na dynamiczny rozwój rynku odbiorców technologii energii odnawialnej. Polska, jako kraj członkowski UE, jest zobowiązana spełniać normy ekologiczne. Dotyczą one w dużym stopniu konieczności wdrożenia systemu odnawialnych źródeł energii.

Nauka w pięcioletnim technikum zapewni zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu i umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy.

 

 

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ TO ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ!

 

Read more...