Zajęcia wspomagające w Zespole Szkół w Połańcu

Od września 2021 r. w Zespole Szkół w Połańcu - dzięki specjalnemu programowi Ministerstwa Edukacji i Nauki - odbywają się zajęcia wspomagające dla uczniów. Zajęcia są przeznaczone dla osób chętnych, które pragną uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach spowodowane zdalnym nauczaniem.

Wszystkie lekcje w ramach tego programu odbywają się w szkole, a dyrekcja zdecydowała, że dla każdego oddziału przeznaczy po 8 godzin dodatkowych z kluczowych przedmiotów - języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, które zdawane są obowiązkowo przez uczniów na maturze. 

Zajęcia cieszą się dużym powodzeniem i mamy nadzieję, że przyniosą oczekiwany skutek w postaci zwiększenia poziomu wiedzy. 

Dyrekcja