Dyrekcja

Dyrektor - mgr inż. Stanisław Rogala
Pracuje w szkole od 18 września 1989 r. jako nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz fizyki i termodynamiki. Absolwent Politechniki Częstochowskiej Wydziału Budowy Maszyn - specjalność cieplne systemy energetyczne. Przez rok pracował jako asystent na Politechnice Częstochowskiej. Od 1 września 2002 r. do 31 V 2005 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora szkoły. Od 11 VII 2005 r. pełni funkcję dyrektora.

Zastępca dyrektora
mgr Dorota Wysocka