Informator na rok 2017/2018

Poniżej przedstawiamy opis poszczególnych kierunków i zawodów w jakich realizować będziemy kształcenie w 2017/2018 roku szkolnym.

Drogi Gimnazjalisto

Nasza Szkoła - Twoja decyzja - Twój dobry wybór


Przygotowana specjalnie dla Ciebie, nasza oferta edukacyjna na rok szkolny 2017/2018, zapewni realizację Twoich pasji i zainteresowań. Bez względu na to, jakiego dokonasz wyboru - będziesz zadowolony.

Czytaj całość

Liceum Ogólnokształcące

Oferta kształcenia na rok 2017/2018 w Liceum Ogólnokształcącym w Połańcu

Profesjonalna kadra
Zajęcia prowadzi bardzo dobrze wykwalifikowana kadra nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, większość uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego i mianowanego oraz posiada certyfikat egzaminatora CKE (egzaminu maturalnego).

Baza dydaktyczna
Szkoła posiada doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe matematyki, języków obcych, języka polskiego, biologii, chemii, fizyki, geografii oraz komputerowe (z różnorodnym sprzętem: komputery klasy IBM PC i Apple Macintosh oraz stały dostęp do Internetu, skomputeryzowaną bibliotekę z czytelnią wraz z Multimedialnym Centrum Informacyjnym).

Liceum Ogólnokształcące przygotowuje od lat młodzież do egzaminu maturalnego oraz na studia kierunkowe. Uczniowie LO uczestniczą w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach osiągając sukcesy - zarówno uczniów, jak i szkoły.

Co roku realizujemy różnego rodzaju projekty współfinansowane przez UE, których głównych celem jest podnoszenie umiejętności uczniów.

Rozszerzenia, które są dostępne w naszych klasach licealnych zostały wybrane na podstawie opinii rodziców oraz uczniów. Zaproponowane liczby godzin z poszczególnych przedmiotów są podyktowane jak najlepszym przygotowaniem młodzieży do egzaminu maturalnego.

Czytaj całość

Technikum 4 letnie w zawodzie technik elektronik

Oferta kształcenia na rok 2017/2018 w Technikum w Połańcu - technik elektronik

Jest to kierunek istniejący już od 1991 roku. Uczniowie Technikum Elektronicznego kształcącego się w zawodzie, technik elektronik podczas nauki odnoszą sukcesy a nowatorski program nauczania wzbogacony jest o ciekawe formy kształcenia zawodowego. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w zakładach pracy oraz uczestniczą w programie Leonardo da Vinci. Praktyki odbywają się w różnych krajach UE a ich program wzbogacony jest o dodatkowe zajęcia językowe i możliwość poznania kultury regionu w którym uczeń odbywa staż.

Czytaj całość

Technikum 4 letnie w zawodzie technik energetyk

Oferta kształcenia na rok 2017/2018 w Technikum w Połańcu - technik energetyk

Jest to zawód, który został ponownie przywrócony do klasyfikacji zawodów, przez Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej w kwietniu 2010r. W zawodzie technik energetyk nauczanie odbywać się będzie w oparciu o nowoczesną podstawę programową opracowaną w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców zrzeszonych w różnych organizacjach pracowniczych m. in. "Lewiatan". Uczniowie kształcący się w zawodzie technik energetyk odbywają praktyki zawodowe w Wielkiej Brytanii.

Czytaj całość

Technikum 4 letnie w zawodzie technik automatyk

Oferta kształcenia na rok 2017/2018 w Technikum w Połańcu - technik automatyk


Dziś trudno wyobrazić sobie halę produkcyjną bez maszyn z szybko posuwającymi się taśmami, które wytwarzają produkty. To właśnie automatycy zajmują się tym, by te maszyny pracowały bez awarii. Automatyk bardzo często uczestniczy w procesie produkcji i uruchomienia maszyn, linii produkcyjnych przeznaczonych do konkretnych celów. Obecnie prawie wszystkie gałęzie przemysłu są zautomatyzowane, dlatego technik automatyk to bardzo dobry wybór.

Czytaj całość

Technikum 4 letnie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - OZE

Oferta kształcenia na rok 2017/2018 w Technikum w Połańcu - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej - OZE


Jest to nowy zawód, który daje możliwość do wykonywania zadań zawodowych z zakresu: organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej, montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energetyki odnawialnej, wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej. Zawód technik energetyk jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia.

Czytaj całość

Trzyletnia szkoła branżowa I-szego stopnia

Oferta kształcenia na rok 2017/2018 w Szkole Branżowej I-szego stopnia (dawniej Zasadnicza Szkoła Zawodowa)

W Szkole Branżowej I-szego stopnia w Połańcu kształcenie odbywa się w zawodach dla których cykl kształcenia trwa 3 lata.

Czytaj całość