Jak złożyć podanie

Informacje odnośnie elektronicznego systemu naboru w ZS w Połańcu obowiązujące w roku szkolnym 2017/2018

W celu złożenia podania do Naszej Szkoły powinieneś odwiedzić stronę internetową: www.swietokrzyskie.edu.com.pl , gdzie znajduje się System Elektronicznego Naboru. Na stronie chcąc wybrać Naszą Szkołę, należy założyć osobiste konto. Poniżej zamieszczamy kilka informacji które ułatwią Ci proces rekrutacji.


1. W okresie rekrutacji od 15 maja do 21 czerwca 2017 roku do godz. 15:00, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami możesz wybrać Naszą Szkołę: możesz maksymalnie wybrać trzy szkoły, w każdej wybranej szkole możesz wybrać dowolną liczbę klas (oddziałów), pamiętaj, Ty sam ustalasz kolejność wybranych szkół/klas. Szkoła wybrana przez Ciebie jako pierwsza musi być pierwsza na liście i jest traktowana jako - szkoła pierwszego wyboru.


2. Jeżeli dokonałeś już wyboru szkół/klas w następnej kolejności drukujesz podanie i dostarczasz je do szkoły pierwszego wyboru w terminie od 15 maja do 21 czerwca 2017 roku do godziny 15:00: pamiętaj o podpisaniu podania przez Ciebie i rodzica/prawnego opiekuna. Jeżeli poprawnie wprowadziłeś swoje dane, Twoje podanie zostanie zaakceptowane w ciągu 5 dni (zostaniesz o tym poinformowany w systemie), pamiętaj że po akceptacji Twojego podania w systemie nie powinieneś już dokonywać żadnych zmian, każda zmiana powoduje odrzucenie podania.


3. Jeżeli ubiegasz się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe (Szkoła Branżowa I stopnia) to powinieneś posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie.


4. Jeżeli chcesz dokonać zmian w swoich preferencjach to pamiętaj, możesz tego dokonać do 21 czerwca 2017 roku. Po dokonaniu zmiany musisz do Szkoły Pierwszego wyboru dostarczyć kompletne nowe podanie.


5. Pamiętaj po 21 czerwca 2017 roku nie masz już dostępu do swoich danych i nie możesz zmieniać preferencji.


6. Od 15 maja 2017 roku możesz po zalogowaniu się do systemu, sprawdzić ilu jest chętnych do klas które wybrałeś.


7. Pamiętaj, że do 27 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 musisz:
  • wprowadzić do systemu oceny jakie uzyskałeś na świadectwie oraz liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego,
  • dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru tyle kopii świadectw oraz tyle kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, ile szkół wybrałeś w systemie,

Możesz poprosić w szkole pierwszego wyboru o wprowadzenie ocen jakie otrzymałeś na świadectwie oraz wyniki z egzaminu gimnazjalnego.8. 3 lipca 2017 roku do godziny 12:00 następuje ogłoszenie listy przyjętych kandydatów.

 
9. Do 5 lipca 2017 r. do godziny 15:00 szkoły prowadzące kształcenie zawodowe wydają skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia oświadczenia o wyborze tej szkoły.
10. Pamiętaj o dostarczeniu do 11 lipca 2017 roku do godziny 15:00 oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego oraz pozostałe wymagane dokumenty. Nie doręczenie oryginałów oznacza rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.


11. W dniu 27 lipca 2017 roku do godziny 12:00 nastąpi ogłoszenie listy przyjętych do szkół na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 
12. Od 12 lipca 2017 roku do 1 sierpnia 2017 roku szkoła prowadzi postępowanie uzupełniające dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych którzy zrezygnowali z miejsca w wybranej szkole
Pamiętaj w przypadku jakichkolwiek problemów w systemie możesz zgłosić się do Sekretariatu Zespołu Szkół w Połańcu gdzie przeszkolone osoby pomogą Ci w procesie rekrutacji (założenie konta, wydrukowanie podania itp.).

Szczegółowa informacja (regulamin rekrutacji dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce - terminarz .