#hum-jęz_znakomici_absolwenci_najlepszą_WIZYTÓWKĄ_SZKOŁY!

Rozmowa z Filipem Gosztyłą, absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu

W jakich latach i na którym kierunku uczyłeś się w naszej szkole?

W Liceum Ogólnokształcącym w Połańcu spędziłem lata 2011 – 2014, wówczas był to profil humanistyczny.

Jak wyglądała Twoja dalsza edukacja po ukończeniu LO?

Po zdaniu matury i ukończeniu liceum, rozpocząłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Bezpośrednio po ich ukończeniu – w 2019 roku – przystąpiłem do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, którą odbywam aktualnie przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Czytaj całość

REKRUTACJA 2021: TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENEREGTYKI ODNAWIALNEJ (OZE)

TECHNIKUM = ZAWÓD + MATURA

Odnawialne Źródła  Energii

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ WŁAŚNIE TEN KIERUNEK?

Badania przeprowadzone w Polsce wskazują, na dynamiczny rozwój rynku odbiorców technologii energii odnawialnej. Polska, jako kraj członkowski UE, jest zobowiązana spełniać normy ekologiczne. Dotyczą one w dużym stopniu konieczności wdrożenia systemu odnawialnych źródeł energii.

Nauka w pięcioletnim technikum zapewni zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu i umożliwi znalezienie atrakcyjnej pracy.

 

Read more...

Rekrutacja 2021 - 3,2,1 START, ... rozpoczynamy od TECHNIKUM ELEKTRONICZNEGO

Uczniowie 8 klas - nadchodzi czas na Wasze niezwykle istotne decyzje.
 
Wybór szkoły ponadpodstawowej = wybór sposobu zarabiania na życie w przyszłości.
 
TECHNIK  ELEKTRONIK  - to kierunek z którego wywodzi się najwięcej laureatów  olimpiad (szczebla centralnego) i konkursów międzynarodowych :)

#pol-his-ang_polaniec #rekrutacja_liceum_2021

Wbrew ogólnie krążącym mitom humaniści pracują w różnych zawodach i na różnych stanowiskach. Piastują urzędy prezydenckie, są premierami, posłami, tłumaczami, dziennikarzami, a gruntowne przygotowanie humanistyczne jest potrzebne w każdym zawodzie, który wymaga wiedzy humanistycznej, sprawności językowej, umiejętności komunikowania się z innymi,  umiejętności pisania tekstów, czy też znajomości języków obcych.

Jeżeli więc interesujesz się literaturą, sztuką, światem mediów, chcesz poznać problemy społeczne, zarówno te z przeszłości, jak i współczesne, funkcjonowanie systemu prawa, instytucji samorządowych i unijnych, to klasa humanistyczno-językowa jest właśnie dla Ciebie! Z pomocą nauczycieli zdobędziesz przygotowanie do dalszej nauki na profilowych kierunkach uniwersyteckich, np.: filologia języka polskiego czy obcego, prawo, pedagogika, psychologia, socjologia. Sprofilowanie klasy daje Ci także szeroki wachlarz możliwości studiów na wielu innych kierunkach, np.: prawo i administracja, politologia, dziennikarstwo, resocjalizacja, stosunki międzynarodowe, europeistyka, komunikacja społeczna, public relations, administracja. 

Droga do wiedzy prowadzi przez nasze liceum – wybierz mądrze! 

LICEUM + TECHNIKUM = ZESPÓŁ SZKÓŁ W POŁAŃCU 

IDEALNA SZKOŁA DLA KAŻDEGO