Informacja

5 VI 2018r. we wtorek o godz. 14:30 do 17:30 w sali 65 odbędą się warsztaty z programowania w języku Phyton. Zapraszam wszystkich chętnych uczniów.

T.Switek

Umowa z ENEĄ podpisana

            Czwartek, 17 maja 2018 r., na stałe zapisze się na kartach kroniki Zespołu Szkół w Połańcu. Tego dnia – jak zaznaczył w swym przemówieniu dyrektor szkoły Stanisław Rogala – historia zatoczyła koło i połaniecka szkoła ponownie stała się oficjalnym partnerem największego w regionie pracodawcy.

           

Czytaj więcej

Partenerstwo pełne ENERGII

17 maja 2018 r. o godzinie 11:00 w Zespole Szkół w Połańcu, odbędzie się uroczystość podpisania umowy patronackiej pomiędzy Enea Połaniec S.A. i Zespołem Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu.

Enea S.A. oraz Enea Połaniec S.A. wraz z Dyrekcją Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu, deklarują wszechstronne wsparcie procesu kształcenia zawodowego uczniów tej Szkoły.

Odbudowa nauczania branżowego jest niezwykle istotnym zagadnieniem dla Grupy Enea, która od lat podejmuje wiele działań na rzecz aktywnego wspierania szkolnictwa branżowego i technicznego, dążąc do nawiązania współpracy ze szkołami technicznymi. Jedną z takich inicjatyw jest objęcie patronatem Zespołu Szkół w Połańcu, w którym uczniowie kształcą się w kierunku m.in. technika energetyka oraz technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Te kierunki kształcenia są szczególnie istotne w kontekście zabezpieczenia odpowiednich kompetencji oraz niebezpiecznej luki pokoleniowej, z którą mamy do czynienia w branży energetycznej. Istotne jest zatem stworzenie możliwości rozwoju uczniów a przede wszystkim aktywne dzielenie się zawodowym doświadczeniem z młodym pokoleniem oraz budowanie długoterminowej współpracy między pracodawcami a potencjalnymi pracownikami.