#mat-geo-ang_polaniec #rekrutacja_liceum_2021

KLASA MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA jest dedykowana uczniom ciekawym świata. Rozszerzony program nauczania z geografii, matematyki oraz języka angielskiego pozwoli zdobyć im gruntowną wiedzę z tych dziedzin. Geografia to nie tylko wiedza przyrodnicza, ale także społeczno-ekonomiczna. Matematyka pomoże natomiast szybciej i łatwiej zrozumieć otaczający  świat, a wiedza z języka angielskiego umożliwi komunikację międzynarodową. Dobór przedmiotów rozszerzonych: matematyka, geografia, język obcy pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w przyszłym wyborze kierunku studiów.

Efektywność kształcenia w klasie matematyczno-geograficznej potwierdzają sukcesy uczniów zarówno w konkursach matematycznych i geograficznych, m. in. w Kangurze Matematycznym, Ogólnopolskiej Olimpiadzie „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiadzie Geograficznej, Olimpiadzie Statystycznej.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci tej klasy podejmują z powodzeniem kształcenie w dziedzinach związanych z naukami społecznymi, ochroną środowiska, turystyką i rekreacją, na kierunkach politechnicznych (geodezja, kartografia, geologia, informatyka),  uniwersyteckich (matematyka, geografia, fizyka, informatyka), a także ekonomicznych (bankowość, zarządzanie, ekonomia,  logistyka, handel).

#znakomici_absolwenci najlepszą WIZYTÓWKĄ naszego TECHNIKUM!

PAWEŁ KANIOWSKI

W jakich latach i na którym kierunku uczyłeś się w naszej szkole? 1990 do 1996 ZSZ oraz Technikum (kierunek  - technik energetyk)

Jak wyglądała Twoja dalsza edukacja po ukończeniu TECHNIKUM? AGH Kraków oraz Politechnika Świętokrzyska w Kielcach na kierunku Mechatronika i Budowa Maszyn.  Po wyjeździe na stale do USA – Studia Magisterskie na WPI (Worcester Polytechnic Institute Massachusetts) w kierunku Produkcji i Zarzadzania (Manufacturing & Operations)

Gdzie pracujesz i czym się zajmujesz aktualnie?  Od 2006 na stałe przebywam z rodziną w USA i obecnie pracuję w głównej siedzibie firmy Pratt & Whitney zajmującej się produkcją silników odrzutowych do samolotów cywilnych i wojskowych. Firma posiada kilkadziesiąt placówek na całym świecie (w tym trzy oddziały w Polsce).

Read more...

#ENERGETYK #znakomici_absolwenci najlepszą WIZYTÓWKĄ SZKOŁY!

Wywiad z absolwentem Technikum Energetycznego: 

1. Proszę się przedstawić: Dzień Dobry. Nazywam się Radosław Bobek. Jestem absolwentem Technikum Energetycznego o specjalności energetyka cieplna. Do wspomnianej Szkoły uczęszczałem w latach 1994 – 1999. Po ukończeniu kształcenia w murach Zespołu Szkół w Połańcu, podjąłem naukę na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach gdzie ukończyłem studia wyższe o specjalności Mechatronika i Budowa Maszyn.

Od 2003 roku jestem Pracownikiem Grupa Azoty Siarkopol, gdzie na przełomie 18 lat przeszedłem odpowiednie szczeble pracy zawodowej a w chwili obecnej pełnię funkcję Sztygara Zmianowego Oddziału Wydobywczego. 

Read more...

E(x)plory 2021 - FESTIWAL NAUKI w naszej szkole - MAMY TO!

„Granty na Festiwale Explory” to program, w ramach którego Fundacja Zaawansowanych Technologii, udziela szkołom wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji Szkolnego Festiwalu Explory  (3000 PLN).

Celem programu jest zachęcenie szkół do organizacji festiwali naukowych, a tym samym wsparcie uczniów realizujących własne projekty badawcze, zachęcenie ich do rozwijania pasji naukowych i badawczych oraz popularyzacja nauki.

06.12.2021 w Zespole Szkół zrealizujemy nasz FESTIWAL NAUKI. Będzie to święto młodych naukowców (zaprosimy do udziału uczniów szkół podstawowych z regionu! Uzupełnieniem będą 2 seminaria: "ZIELONA ENERGIA" - prowadzone przez specjalistów z ENEA i "PRACA Z UCZNIEM NAD PROJEKTEM NAUKOWY" - prowadzone przez naszego eksperta E(x)plory! 

Tylko 16 szkół z całej Polski otrzymało granty na realizację festiwalu (m.in.  Akademickie LO Politechniki Białostockiej, XXIV LO w Warszawie, I LO Dwujęzyczne w Gliwicach, LO Politechniki Łódzkiej, III LO im. Marynarki Wojennej w Gdyni). 

W tym elitarnym gronie jest również NASZA SZKOŁA. Oczywiście nic się nie dzieje przez przypadek!. Nasze dotychczasowe sukcesy (wielokrotne od 2014 roku FINAŁY w Gdyni - 11 osób, wielokrotny udział jako eksperta i prowadzącego szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół - Mariusz Zyngier) dają nam pewność, że E(x)plory, to ŚWĘTO NAUKI, PASJI i INNOWACJI.

Od wielu lat uczniowie naszej szkoły zdobywają laury światowych konkursów wynalazczości i konkursów dla młodych naukowców. "Nasz" FESTIWAL, będzie doskonałym podsumowaniem dotychczasowej aktywności w zakresie wsparcia rozwoju młodych ludzi. Nasz nauczyciel (finalista "nauczycielskiego nobla" GLOBAL TEACHER PRIZE DUBAI) z radością podzieli się doświadczeniami w zakresie wsparcia uczniów w innowacyjności i wynalazczości. Współpraca i połączenie festiwalu z konkursem ENEA "Zielona energia" jest jak najbardziej "na czasie"! Dla Zespołu Szkół FESTIWAL będzie znakomitą AKCJĄ PROMOCJI szkoły!!!

A tak po prostu to: FUN & EDUCATIION jest naszą pasją :)

Rozpoczęcie rekrutacji uczniów na rok szkolny 2021/2022

Uwaga! Od 17 maja 2021 r. można logować się do portalu, przez który zapisują się do szkół ponadpodstawowych uczniowie powiatu staszowskiego. W tym celu należy kliknąć poniższy link, założyć konto elektroniczne, a następnie wybrać interesującą nas szkołę/szkoły. Bardzo liczymy na to, że zainteresuje Was, drodzy Ósmoklasiści, nasza oferta dostępna w zakładce "Dla kandydatów". Czas na złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły upływa 21 czerwca 2021 r.

Link do logowania: https://nabor.pcss.pl/staszow/szkolaponadpodstawowa/start

Link do instrukcji wyjaśniającej, w jaki sposób zapisać się do wybranej szkoły: 

https://nabor.pcss.pl/staszow/szkolaponadpodstawowa/dokumenty 

Link do oferty szkół ponadpodstawowych w powiecie staszowskim:

https://nabor.pcss.pl/staszow

Dyrekcja ZS w Połańcu