Kontakt z dyrektorem szkoły

Uwaga! W sprawach pilnych proszę kontaktować się z dyrektorem szkoły, Stanisławem Rogalą, dzwoniąc na numer: 607880109. 

Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że dni od 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) do 10 czerwca 2020 r. (środa) będą w Zespole Szkół w Połańcu wolne od zajęć dydaktycznych ze względu na trwające w tym czasie egzaminy maturalne. Do zajęć dydaktycznych wracamy w piątek, 12 czerwca, po Bożym Ciele. 

Dyrekcja

Ważna informacja dla maturzystów

Uwaga! W i-dzienniku pojawiła się informacja dla maturzystów o godzinie zgłoszenia się na egzamin maturalny z języka polskiego (każda z klas wyznaczoną ma inną godzinę). Prosimy o zapoznanie się z tą informacją i zastosowanie do wskazanych w niej terminów.

Dyrekcja

Konsultacje dla uczniów

Informuję, że od najbliższego poniedziałku, tj. od 1 czerwca 2020 r., decyzją Ministra Edukacji Narodowej w szkołach powinny odbywać się konsultacje dla uczniów. W związku z tym zobowiązuję wszystkich nauczycieli do wyznaczenia jednej godziny konsultacji w tygodniu i poinformowania uczniów o terminie spotkania za pośrednictwem i-dziennika lub Google Classroom. 

Uczniów zachęcam do skorzystania z tej formy zajęć - szczególnie tych, którzy chcą poprawić oceny w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. 

Stanisław Rogala,

dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu

Ważne informacje dla tegorocznych maturzystów

Drodzy maturzyści! W związku z tym, że tegoroczne egzaminy maturalne odbędą się w wyjątkowych okolicznościach, w poniższych linkach zamieszczamy szereg materiałów, z którymi powinniście się koniecznie zapoznać przed przystąpieniem do egzaminów. 

1. Harmonogram egzaminów:

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200520_E8_EG_EM_Harmonogram_AKTUALIZACJA.pdf

2. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w "nowej formule" obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200520_EM_Informacja_AKTUALIZACJA.pdf

3. Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:

http://www.komisja.pl/pobierz/sesja_2020/20200515_przeprowadzanie_egzam_covid_wytyczne_wo.pdf

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20190806%20E8%20EG%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

 Dyrekcja