Matematyczne wycieczki do Krakowa

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczenia w „Jagiellońskich Warsztatach Olimpijskich” oraz w „Dniu Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego”. Zajęcia te są efektem podpisanego przez naszą szkołę i krakowską uczelnię porozumienia w sprawie powołania w Zespole Szkół w Połańcu fakultetu matematyczno-informatycznego pod patronatem Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj całość

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

W tym roku szkolnym, za względu na panującą epidemię COVID-19, wręczenie świadectw nie będzie miało uroczystego charakteru i odbędzie się z zachowaniem rygoru sanitarnego, wynikającego nie tylko z obowiązujących przepisów, ale też z troski o zdrowie uczniów i pracowników szkoły. Poniżej przedstawiamy wytyczne i harmonogram, dotyczące odbioru świadectw, które wydane zostaną w najbliższy piątek, 26 czerwca 2020 r.

Read more...

Współpracujemy z liderami rynku energetycznego w Polsce

Jesteśmy dumni ze współpracy z jednym z największych w Polsce producentów energii, czyli z Grupą ENEA, która przynosi nam nie tylko prestiż, ale też daje wymierne korzyści naszym uczniom!

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminów zawodowych

Uwaga! Bardzo ważne!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

DROGI UCZNIU!

1. Nie wchodź na teren szkoły, jeżeli Ty lub osoba, z którą mieszkasz, jest na kwarantannie.

2. Do egzaminu może przystąpić wyłącznie osoba zdrowa.

3. Jeżeli ze względów zdrowotnych nie możesz zakrywać ust i nosa, masz obowiązek zgłosić ten fakt Dyrektorowi ZS w Połańcu.

4. Zachowaj co najmniej 1,5 m odstęp od innych osób (unikaj tworzenia grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu).

Czytaj całość