Informacja dla uczniów i rodziców

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie!

Od poniedziałku 30 marca 2020 r. wdrożyliśmy do pracy zdalnej nowe narzędzie - szkolną platformę Google Classroom, z której korzysta coraz większa liczba nauczycieli i uczniów. To aplikacja, która ułatwi nam wszystkim pracę, czyniąc ją przyjemniejszą zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Wszyscy uczniowie naszego LO mają już dostęp do indywidualnych kont "szkolnych", wielu uczniów naszego Technikum również może już korzystać z platformy (do końca bieżącego tygodnia wszyscy uzyskają dostęp). Wprawdzie nauczyciele mogą nadal korzystać z i-dziennika podczas procesu zdalnego nauczania, ale liczymy na to, że coraz więcej osób będzie się przekonywało do korzystania z platformy. 

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania mamy ogromną prośbę do uczniów i rodziców. Wprawdzie wielu z naszych podopiecznych sumiennie i uczciwie wykonuje swoje obowiązki, za co dziękujemy, ale zdarzają się też tacy, którzy celowo unikają kontaktu z nauczycielami. Apelujemy więc do uczniów o odpowiedzialność w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, a rodziców prosimy o mobilizowanie młodzieży do wytrwałej pracy. Od wspólnego wysiłku nas wszystkich zależy to, czy zdalne nauczanie przyniesie efekty w postaci oczekiwanego postępu  uczniów.

Z wyrazami szacunku, Dyrekcja.

Oferta edukacyjna - Powiat Staszowski

Szanowni Państwo! Z uwagi na fakt, że w tym roku promocja szkół jest utrudniona ze względu na panującą epidemię, przekazujemy ofertę edukacyjną przygotowaną przez Starostwo Powiatowe w Staszowie. Jest ona dostępna po kliknięciu w poniższy link. Zachęcamy do zapoznania się z nią.

https://staszowski.eu/oferta-edukacyjna-na-rok-szkolny-2020-2021.html

Dyrekcja

Informacja pedagoga szkolnego

Drodzy Rodzice i Uczniowie!


Od dziś (25.03.2020 r.) do końca przerwy w nauce spowodowanej zagrożeniem epidemiologicznym udostępniamy kontakt z pedagogiem szkolnym. W sytuacji trudnej wymagającej rozmowy, porady, wsparcia można zadzwonić pod nr tel. 604263619 w godz. 8:00 – 13:00 od poniedziałku do piątku. Możliwość indywidualnej konsultacji również poprzez i-dziennik, Messenger lub WhatsApp.

Pedagog szkolny - Małgorzata Walczyk-Konat

Informacja dla uczniów i rodziców w sprawie zdalnego nauczania

Drodzy Uczniowie!

Minister Edukacji Narodowej w wydanym Rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Określił też zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Read more...

Uwaga! Informacja o wynikach egzaminów zawodowych

Dyrektor Zespołu Szkół w Połańcu otrzymał dziś, tj. 20 marca 2020 r., wyniki egzaminów zawodowych. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o nieprzychodzenie po odbiór zaświadczeń i dyplomów do szkoły. Wyniki zostaną rozesłane uczniom przy pomocy komunikatora w i-dzienniku.

Dyrekcja