Zapraszamy do naszego LO

Chwalimy się ostatnio osiągnięciami naszych techników, ale w mojej opinii warto również podkreślić zalety Liceum Ogólnokształcącego w Połańcu. Choćby po to, by przybliżyć kilka istotnych faktów.

Warto zauważyć, że licea po szkole podstawowej mają zupełnie inny charakter kształcenia niż te, które funkcjonowały jako szkoły ponadgimnazjalne. W obecnych liceach duży nacisk położono na kształcenie ogólne, rozszerzenia nie mają już takiego znaczenia, jak było to w przypadku liceów po gimnazjach. Przedmioty takie jak biologia, chemia, historia czy wiedza o społeczeństwie nie kończą się po pierwszym roku edukacji, ale realizowane są w cyklu kilkuletnim, natomiast zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na kształcenie rozszerzone nie jest znaczne. Ma to oczywiście swoje dobre i złe strony, ale można stwierdzić, że uczeń, który nie trafi z wyborem kierunku, nie będzie miał większego problemu ze zdaniem matury z tych przedmiotów, które go faktycznie zainteresują, gdyż będzie miał dużo większą wiedzę ogólną niż absolwenci liceów po gimnazjach.

Czytaj całość

Wyjątkowe zakończenie roku szkolnego

Rok szkolny 2019/2020 niewątpliwie przejdzie do historii jako jeden z najtrudniejszych w dziejach polskiej, ale i światowej edukacji. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, a przede wszystkim rodzice zmagać musieli się z niezwykłą sytuacją, w jakiej postawiła nas pandemia COVID-19.

Czytaj całość