Informacja o odwołaniu Dnia Otwartego ZS w Połańcu

REKRUTACJA 2020 .... "inaczej". Z uwagi na zalecenia jesteśmy zmuszeni odwołać DZIEŃ OTWARTY 20.03.2020.
Ale mamy inne, dobre wieści dla naszych kandydatów!

PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW W ZAWODACH SZKOLNICTWA NA KRAJOWYM RYNKU PRACY*
Na krajowej liście TOP 20 (poniżej) znajdują się 4 nasze propozycje na rok szkolny 2020/2021: ELEKTRONIK oraz TECHNIK: elektronik, elektryk i energetyk.

Zespół Szkół w Połańcu ZAPRASZA !!!
Mamy "nosa" do przygotowywania propozycji dla Ciebie!

 

Ucz się u nas i PRACUJ 

a nie:
ucz się GDZIEKOLWIEK i później płacz, że Cię nie chcą w żadnej firmie 

*zawody, dla których, ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa, prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy, uzasadniające zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Lista z http://monitorpolski.gov.pl/M2019000027601.pdf

Lp. Nazwa zawodu (alfabetycznie)

1 Automatyk
2 Elektromechanik
3 Elektronik
4 Elektryk
5 Kierowca mechanik
6 Mechanik-monter maszyn i urządzeń
7 Mechatronik
8 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
9 Operator obrabiarek skrawających
10 Ślusarz
11 Technik automatyk
12 Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
13 Technik elektroenergetyk transportu szynowego
14 Technik elektronik
15 Technik elektryk
16 Technik energetyk
17 Technik mechanik
18 Technik mechatronik
19 Technik programista
20 Technik transportu kolejowego