Maturalne egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe z matury 2015 odbędą się 25 sierpnia 2015r. o godzinie 9:00 w Zespole Szkół w Połańcu. Na egzamin maturalny należy zgłosić się o godzinie 8:00.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dyrektor Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" w Połańcu zaprasza na rozpoczęcie roku szkolnego:

- 8:00 Msza Święta w kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Połańcu,
- 9:15 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów - duża sala gimnastyczna.

Terminy egzaminów poprawkowych

Terminy egzaminów poprawkowych w Zespole Szkół w Połańcu

język angielski 26.08.2015r. godz. 9:00 sala 33
matematyka 26.08.2015r. godz. 12:00 sala 34
język polski 27.08.2015r. godz. 9:00 sala 33

 

Wyprawka szkolna

Wyprawka Szkolna dofinansowanie do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2015/2016

Wyprawka szkolna dla uczniów klas IV Technikum w Połańcu oraz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zarządzenie Nr 48/2015 - (załącznik pdf).

Wnioski do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 14:00.

Termin składania wniosków: do dnia 04.09.2015r.

Zarządzenie nr 48/2015 (pdf).

Wniosek wzór 1 - dla uczniów klasy IV Technikum.

Wniosek wzór 2 - dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wykaz podręczników na rok 2015/2016

Wykaz podręczników w Zespole Szkół w Połańcu na rok szkolny 2015/2016 - wykaz podręczników(pdf).