Praktyki zawodowe

Od 2 lutego 2015 r. trzech uczniów Technikum w Połańcu rozpocznie praktyki zawodowe w ramach projektu "Edukacja Zawodowa w Praktyce". Praktyki odbywać się będą w GDF SUEZ Energia Polska S.A. oraz GDF SUEZ Bioenergia Sp. z o.o.. Dzięki współpracy z grupą GDF SUEZ nasi uczniowie będą mogli odbyć praktyki zgodne z kierunkiem kształcenia.