Oferta pracy

Uwaga! Praca dla absolwentów szkoły!

Firma DTKS Budownictwo Sp. z o.o.

Drogowców 2

28-200 Staszów

Firma budowlana – usługi związane z branżą automatyki i elektryki – przyjmie do pracy wszystkich zainteresowanych tą dziedziną.

Kontakt:

Sławomir Kuraś  (tel. 602621292 lub 507634633)

Ważna informacja dla osób zdających maturę poprawkową

Uwaga!

Informujemy, że maturzyści, którzy zgłosili się do matury poprawkowej, powinni podpisać w szkole potwierdzenie danych przekazanych do OKE. Podpisy można składać w gabinecie dyrektora od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 do 6 sierpnia 2021 r. 

Dyrekcja

Wykaz podręczników na rok szkolny 2021-2022

Uwaga! W poniższych linkach zamieszczone zostały wykazy podręczników obowiązujących w Zespole Szkół w Połańcu w roku szkolnym 2021/2022.

Liceum Ogólnokształcące w Połańcu:

https://drive.google.com/file/d/1gGcWCQ9nT2A7PkXE_yZfAfFnpZGegUz9/view?usp=sharing

Technikum w Połańcu:

https://drive.google.com/file/d/1_PcaAYsnRa9c1apYqoN-18tcWnWSBPAi/view?usp=sharing

Dyrekcja

Zmarła Anna Obcowska, wieloletni nauczyciel biologii w ZS w Połańcu

Z głębokim żalem informujemy, że 14 lipca 2021 r. po walce z ciężką chorobą zmarła Anna Obcowska, nasza serdeczna Koleżanka, wychowawczyni wielu pokoleń młodzieży i ceniona nauczycielka biologii z Zespołu Szkół w Połańcu. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Słomczynie w najbliższą sobotę, 17 lipca 2021 r. o godz. 12:00.

Więcej informacji na stronie: https://rucinski.waw.pl/nekrologi/anna-obcowska/

Pogrążonej w smutku Rodzinie i Bliskim Zmarłej składamy kondolencje. 

Anno - Przyjaciółko, Koleżanko, Wspaniała Nauczycielko, spoczywaj w pokoju. Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci...

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Połańcu

 

Informacje o poprawkowym egzaminie maturalnym

1. Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

2. Absolwent, o którym mowa w pkt 1., w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7.), zgodnie z deklaracją ostateczną.

3. Informację o miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 10 sierpnia 2021 r.

4. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.

Dyrekcja