Ważna informacja dla uczniów i nauczycieli w sprawie zdalnego nauczania

Uwaga!

Po analizach i sprawdzeniu funkcjonalności dostępnych metod umożliwiających nauczanie na odległość, uznaliśmy, że najprostszą oraz najbardziej przyjazną dla uczniów i nauczycieli formą przekazywania wiedzy i sprawdzania postępów uczniów będzie funkcjonujący w szkole i-dziennik. Dostępny na tej platformie komunikator pozwala na szybkie i skuteczne dotarcie do uczniów danej klasy, umożliwia też nauczycielom załączanie plików o wielkości do 1 MB. Podobną funkcjonalność ma opcja "Praca domowa".

W związku z tym obliguję wszystkich  nauczycieli do tego, by od poniedziałku, tj. od 16 marca 2020 r., byli w stałym kontakcie z uczniami, przesyłali im - zgodnie z realizowaną podstawą programową - materiał do nauki i zadawali prace domowe, które następnie będą podlegały weryfikacji i ocenie. Proszę też nauczycieli, by byli otwarci na konsultacje i pomaganie uczniom w rozwiązywaniu problemów. Natomiast uczniów zobowiązuję do tego, by stale korzystali z i-dziennika, gdyż każdego dnia będą pojawiały się dla nich wiadomości od nauczycieli. Podejdźcie do tej sytuacji odpowiedzialnie, pamiętając, że Wasz rozwój to dla nas sprawa priorytetowa. Uczyńmy wspólnie wszystko, aby ten trudny czas zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkole nie był czasem zmarnowanym. 

PS 1. Nieustannie pracujemy nad tym, by wdrożyć bardziej profesjonalne rozwiązania służące edukowaniu na odległość, ale to proces pracochłonny, który wymaga czasu. O postępie prac będziemy informować w komunikatach. 

PS 2. W razie jakichkolwiek problemów z funkcjonalnością konta w i-dzienniku (np. zgubione hasło) proszę zgłaszać się za pośrednictwem messengera do p. Marka Pedyńskiego.

Dyrektor ZS w Połańcu

Stanisław Rogala