Akcja pomocy chorym na nowotwory krwi

W naszej szkole przy współpracy z Fundacją DKMS będzie przeprowadzona akcja informacyjna dotycząca pomocy chorym na nowotwory krwi. Akcja trwać będzie dwa tygodnie od 17 II do 29 II (drugi i trzeci tydzień po feriach). Już teraz o idei dawstwa komórek macierzystych można poczytać na stronie fundacji DKMS https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca oraz https://www.facebook.com/fundacja.dkms.polska/. Zachęcamy do czytania oraz włączenia się w wybrane działania na rzecz potrzebujących chorych.

Teresa Switek