Erasmus+ „Z energią w przyszłość” – informacje dotyczące rekrutacji

Dla uczniów zainteresowanych udziałem w projekcie „Z energią w przyszłość – staż dla energetyków” w ramach programu Erasmus+ zamieszczamy kryteria wyboru udziału w stażach:

- zainteresowanie programem Erasmus+ oraz wykazanie chęci zdobycia nowych doświadczeń,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- wysoka średnia ocen z przedmiotów zawodowych – związanych z energetyką,
- brak nałogów,
- wysoka kultura osobista,
- zgoda rodziców na udział w projekcie

 

10.11.2014r. szkolna komisja ogłosi listę uczniów zakwalifikowanych do kolejnego etapu rekrutacji. Dalszym procesem rekrutacji będzie wspólna praca uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie nad przygotowaniem wyjazdu i staży. Na dwa tygodnie przed terminem wyjazdu dyrekcja ZS w Połańcu wraz ze szkolną komisją dokona ustalenia ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą osób rezerwowych.