Pamiętamy...

"Lecz oni ciągle przecież żywi,
Nadal wytrwale są wśród nas,
Ich dusze przy nas pozostały,
Tylko ich ciała zabrał czas."

                          H. Rynkowski

Dziś, tj. 15 lipca 2020 r., mija dokładnie dwa lata od czasu, gdy zmarł nasz serdeczny Kolega, wieloletni nauczyciel Zespołu Szkół w Połańcu, Dariusz Sokołowski. Prosimy o modlitwę za Jego duszę.

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkół w Połańcu