Nawiązanie współpracy między ZS w Połańcu i ELPOLAB Sp. z o.o.

Między nami jest chemia!

Nawiązana współpraca Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego

 AK „Jędrusie” w Połańcu

z Elpolab Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie

W dniu 9 czerwca 2021 r. Zespół Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu nawiązał współpracę z Elpolab Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzie, której działania obejmą klasy o profilu biologiczno-chemicznym.

W ramach współpracy Elpolab Sp. z o.o. zobowiązał się umożliwić uczniom klas biologiczno-chemicznych uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych, warsztatach na terenie swojej firmy oraz zapoznać uczniów z funkcjonowaniem zakładu, specyfiką pracy, nowoczesnymi metodami i procesami technologicznymi.

Już w najbliższym czasie uczniowie klas biologiczno-chemicznych będą mogli wziąć udział w wycieczce do siedziby firmy. Tam zostaną zapoznani ze specyfiką pracy w branży chemicznej.

W ramach umowy o współpracy Elpolab Sp. z o.o. doposaży również szkolną pracownię chemiczną.

Mamy nadzieję, że nawiązana współpraca umożliwi naszym uczniom  pogłębienie wiedzy i zainteresowań związanych z chemią.

Dyrekcja