Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski działa w następującym składzie:

1. Bartosz Gajdowski- przewodniczący SU
2. Wiktoria Gwóźdź- zastępca przewodniczącego SU
3. Adam Chyla- skarbnik SU
4. Dominika Falasa- sekretarz SU

Opiekun Samorządu Uczniowskiego p. mgr Jolanta Gach

Czytaj więcej

Powiatnie

Samorząd szkolny pragnie powitać wszystkich uczniów w roku szkolnym 2014-2015

Samorząd Uczniowski to organizacja, która ma na celu reprezentować wszystkich uczniów naszej szkoły. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem szkoły,  jak i z Samorządami Klasowymi.  Pragniemy przedstawić nowy skład naszego Samorządu Uczniowskiego:

Czytaj więcej

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2014/2015

1. Przewodniczący: Bartosz Gajdowski.

2. Zastępca: Wiktoria Gwóźdź.

3. Sekretarz: Adam Chyla.

4. Skarbnik: Dominika Falasa.