Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego

Sprawozdania z działalności Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu za I półrocze w roku szkolnym 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski działa w następującym składzie:

1. Bartosz Gajdowski- przewodniczący SU
2. Wiktoria Gwóźdź- zastępca przewodniczącego SU
3. Adam Chyla- skarbnik SU
4. Dominika Falasa- sekretarz SU

Opiekun Samorządu Uczniowskiego p. mgr Jolanta Gach

 

 
Przy Samorządzie Uczniowskim działa Sekcja muzyczno- plastyczna. Samorząd Uczniowski odbył spotkania z opiekunem w liczbie 20 spotkań. Samorząd Uczniowski odbył również spotkania z sekcja muzyczno- plastyczną w liczbie 10 spotkań.

W trakcie półrocznej pracy Samorządu Uczniowskiego zostały podjęte następujące działania:

–    opracowanie rocznego planu działalności
–    utworzenie sekcji działających przy Samorządzie Uczniowskim
–    wykonanie dekoracji jesiennej na głównym korytarzu
–    wykonanie dekoracji z okazji uroczystości Wszystkich Świętych
–    przygotowanie audycji na uroczystość Wszystkich Świętych
–    sprzedaż kartek świątecznych
–    przeprowadzenie akcji „Góra Grosza”
–    pomoc w organizacji charytatywnego turnieju piłki halowej
–    pomoc w organizacji koncertu charytatywnego
–    wykonanie dekoracji Bożonarodzeniowej
–    przygotowanie audycji z okazji „70 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz”
–    wykonanie gazetki z okazji „70 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz”

Przewodniczący SU
Bartosz Gajdowski