Technikum 4 letnie w zawodzie technik elektryk

 

Klasa: 1d - technik elektryk

Języki obce:

    - język angielski,
    - język niemiecki/ język rosyjski - do wyboru

Przedmioty punktowane:

    - język polski,
    - matematyka,
    - język obcy,
    - informatyka.

Uczeń odbywający naukę w naszej szkole będzie odbywał zajęcia praktyczne w następujących pracowniach:

- pracownia elektrotechniki i elektroniki,
- pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych,
- pracownia montażu, konserwacji i eksploatacji instalacji elektrycznych,

Zawód technik elektryk, to zawód przyszłości, dający wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu technik elektryk wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Po tym właśnie kierunku jako technik masz szerokie horyzonty i możliwość wykonywania satysfakcjonującej pracy; możesz podjąć studia na kierunkach związanych z elektrycznością i możesz prowadzić własną firmę elektryczną.

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym od 2 roku:

    -matematyka,
    -język angielski,

Podstawa programowa dla zawodu - technik automatyk: dostępna pod adresem

Zobacz informacje na temat zawodu technik elektryk: