Technikum 4 letnie w zawodzie technik energetyk

 

Klasa: 1b - technik energetyk

Języki obce:

    - język angielski,
    - język niemiecki/język rosyjski - do wyboru

Przedmioty punktowane:

    - język polski,
    - matematyka,
    - język obcy,
    - informatyka.

Uczeń odbywający naukę w naszej szkole realizował będzie następujące bloki programowe:

    - energetyka i urządzenia energetyczne,
    - urządzenia sterowania wykorzystywane podczas przetwarzania energii,
    - sposoby wytwarzania/zamiany energii,
    - automatyka przemysłowa,
    - elektrotechnika i elektronika,
    - urządzenia mikroprocesorowe i sterowniki PLC.

Jest to zawód, który dzięki współpracy z naszym partnerem ENEA Elektrownia Połaniec S.A., daje możliwość przygotowania przyszłego pracownika do pracy w zakładach z branży energetycznej. Uczeń pozna zasady wytwarzania/zamiany energii elektrycznej w oparciu o nowoczesne systemy. Podczas procesu nauki, uczeń zapozna się z procesem produkcyjnym w różnego rodzaju zakładach energetycznych. Zdobytą wiedzę uczeń ma szanse zweryfikować podczas zajęć praktycznych, które przeprowadzane będą na terenie ENEA Elektrownia Połaniec S.A. oraz w firmach zajmujących się produkcją i wykorzystywaniem energii (energii konwencjonalnej, zielonej) na terenie Wielkiej Brytanii i Portugalii. Nowoczesna podstawa programowa opracowana przez specjalistów powoduje, że absolwent kończący naukę posiada wysokie kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym od 2 roku:

    - matematyka,
    - język angielski,

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to: Elektrotechnika i energetyka, Technologie i konstrukcje mechaniczne, Instalacje i urządzenia energetyki cieplnej, Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne, Działalność gospodarcza w energetyce, Język obcy w branży energetycznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to: Pomiary elektryczne, Techniki wytwarzania i konstrukcje mechaniczne, Montaż, konserwacja i pomiary instalacji i urządzeń energetyki cieplnej, Montaż, konserwacja i pomiary instalacji i urządzeń elektroenergetycznych.

Podstawa programowa dla zawodu - technik energetyk: dostępna pod adresem

Podstawowe informacje o zawodzie - technik energetyk

Zobacz jak wygląda praca energetyka, materiał Enea

Praca na linii 15 kV - wymiana odłączników - materiał Energa

Testowanie transformatorów mocy - materiał edukacyjny

Zobacz jak działa elektrociepłownia - za kilka lat może to być Twój zawód ... 

Jak płynie prąd ? - ciekawy materiał na temat energetyki, czyli tego czym możesz się zajmować w przyszłości