Technikum 4 letnie w zawodzie technik elektronik

 

Klasa: 1a - technik elektronik

Języki obce:

    - język angielski,
    - język niemiecki/język rosyjski - do wyboru

Przedmioty punktowane:

    -język polski,
    -matematyka,
    -język obcy,
    -informatyka.

Uczeń odbywający naukę w szkole realizuje bloki programowe:

    - elektrotechnika i elektronika,
    - urządzenia mikroprocesorowe i elektroniczne,
    - systemy i sieci komputerowe,
    - automatyka przemysłowa,

Jest to zawód, który daje możliwość poznania budowy i działania układów oraz urządzeń elektronicznych. Absolwent pozna zasady projektowania układów automatyki w oparciu o nowoczesne metody sprzętowe i programowe. Kierunek stanowi połączenie elektroniki, sieci komputerowych oraz automatyki. Technik elektronik znajduje zatrudnienie w zakładach przemysłowych gdzie występują sieci i linie produkcyjne wyposażone w sterowniki i układy mikroprocesorowe oraz w firmach zajmujących się serwisem sprzętu RTV, AGD. Posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska w dziale utrzymania ruchu, serwisie urządzeń RTV - AGD, stanowiska administratora, montera sieci informatycznych itp.

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym od 2 roku:

    -matematyka,
    - język angielski,

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to: Elektrotechnika i elektronika, Urządzenia elektroniczne, Działalność gospodarcza w branży elektronicznej, Język obcy w branży elektronicznej.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to: Pomiary elektryczne i elektroniczne, Instalacja urządzeń elektronicznych, Eksploatacja urządzeń elektronicznych.

Podstawa programowa dla zawodu -technik elektronik: dostępna pod adresem