Liceum Ogólnokształcące

 

Klasa: 1a - przedmioty rozszerzone: matematyka, informatyka, geografia

Języki obce:

- język angielski,
- język niemiecki / język rosyjski - do wyboru

Przedmioty punktowane:

- język polski,
- matematyka,
- język obcy,
- max(geografia, informatyka).

Nauka w tej klasie kształtuje logiczne i analityczne myślenie oraz rozwija umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i informacji. Zdobyte umiejętności pozwalają na kontynuowanie nauki na uniwersytetach i uczelniach politechnicznych na kierunkach: matematyka, informatyka, ekonomia, bankowość. Po ukończeniu tej klasy z powodzeniem można studiować również nauki techniczne, np. elektronikę, geodezję, budownictwo, mechanikę.

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym od 2 roku:

- matematyka,
- informatyka,
- geografia.

Klasa: 1b - przedmioty rozszerzone: język polski, język angielski, historia

Języki obce:

    - język angielski,
    - język niemiecki/ język rosyjski - do wyboru
  
Przedmioty punktowane:

    - język polski,
    - matematyka,
    - język obcy,
    - max(historia,wos).

Nauka w tej klasie rozwija i kształtuje szeroko rozumiane umiejętności komunikacji, dialogu i tolerancji wobec innych. Uczniowie zdobywają umiejętności i wiedzę, która pozwala zostać świadomym odbiorcą i twórcą kultury, obywatelem dojrzałym i rozumiejącym świat. Humanistyczne i językowe wykształcenie pozwala na kontynuowanie nauki we wszystkich szkołach wyższych na kierunkach humanistycznych (polonistyka, pedagogika, psychologia), językowych (anglistyka, germanistyka, filologia rosyjska), artystycznych i społecznych (socjologia, politologia, prawo).

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym od 2 roku:

    - język polski,
    - język angielski,
    - język niemiecki / język rosyjski - do wyboru.