Trzyletnia branżowa szkoła I-szego stopnia

 

Klasa: 1a - Branżowa Szkoła I-szego stopnia kształcąca w cyklu 3 letnim.

Języki obce:

    - język angielski (od podstaw/kontynuacja),

Branżowa Szkoła I-szego stopnia będzie kształciła między innymi w zawodach (w nawiasie podany symbol cyfrowy zawodu, podstawa programowa dla wybranego zawodu dostępna po kliknięciu):

    - elektromechanik (741201)

    - elektryk (741103)

    - murarz-tynkarz (711204)

    - fryzjer (514101)

    - piekarz (751204)

    - wędliniarz (751107)

    - stolarz (752205)

    - blacharz samochodowy (721306)

    - mechanik pojazdów samochodowych (723103)

Szkoła oferuje możliwość kształcenia w innych zawodach nie ujętych w w/w ofercie - opis zawodów dostępny po kliknięciu.

Uczeń wybierający ten typ szkoły powinien posiadać zaświadczenie o możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie. W przypadku braku zaświadczenia uczeń może zgłosić się do sekretariatu Zespołu Szkół w celu ustalenia szczegółów odbywania praktyki.


Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia mogą podjąć pracę, albo kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia.