Branżowa Szkoła I-szego stopnia

Oferta kształcenia w Branżowej Szkole I-wszego stopnia.1) Branżowa Szkoła I-wszego stopnia - 3 letnia wielozawodowa kształcąca w zawodach:

ELEKTROMECHANIK, ELEKTRYK, MURARZ, FRYZJER, PIEKARZ, RZEŹNIK-WĘDLINIARZ i innych wybranych dla których cykl nauczania trwa 3 lata


Uczeń odbywający naukę w szkole realizuje kształcenie ogólne i zawodowe (teoretyczne). Podczas pierwszego roku nauczania zajęcia trwają 3 dni w tygodniu, podczas których uczysz się takich przedmiotów jak:

  • przedmioty ogólne: język polski, matematyka, fizyka, historia geografia, język obcy, przysposobienie obronne religia, w-f,
  • przedmioty zawodowe: technologia informacyjna,


W pozostałe 2 dni uczeń odbywa praktykę zawodową u pracodawcy, gdzie ma możliwość zdobycia umiejętności zawodowych które są charakterystyczne dla wybranego zawodu.

Uczeń może odbywać kształcenie w naszej szkole w każdym zawodzie pod warunkiem że:

  • cykl kształcenia dla wybranego zawodu wynosi 3 lata,
  • uczeń posiada podpisaną umowę z pracodawcą na obywanie praktyki zawodowej,


Dotychczas w szkole kształciliśmy uczniów w następujących zawodach:

  • elektromechanik, elektryk, murarz, fryzjer, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, ślusarz.


Języki obce:

  • język angielski