Technikum - technik energetyk

Oferta kształcenia w Technikum kształcącym w zawodzie technik energetyk.

 

1) Technikum 4-letnie w zawodzie Technik Energetyk:

Uczeń odbywający naukę w naszej szkole realizuje następujące bloki programowe:

  -energetyka i urządzenia energetyczne,
  -urządzenia sterowania wykorzystywane podczas przetwarzania energii,
  -sposoby wytwarzania/zamiany energii,
  -automatyka przemysłowa,
  -elektrotechnika i elektronika,
  -urządzenia mikroprocesorowe i sterowniki PLC.

Jest to zawód, który dzięki współpracy z naszym partnerem GDF Suez Energia Polska, daje możliwość przygotowania przyszłego pracownika do pracy w zakładach z branży energetycznej. Uczeń pozna zasady wytwarzania/zamiany energii elektrycznej w oparciu o nowoczesne systemy. Podczas procesu nauki, uczeń zapozna się z procesem produkcyjnym w różnego rodzaju zakładach energetycznych. Zdobytą wiedzę uczeń ma szanse zweryfikować podczas zajęć praktycznych, które przeprowadzane będą na terenie EP S.A Grupa GDF Suez. Nowoczesna podstawa programowa opracowana przez specjalistów powoduje, że absolwent kończący naukę posiada wysokie kwalifikacje zawodowe.

Języki obce:
  -język angielski,
  -język niemiecki.