Liceum Ogólnokształcące

Oferta kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym.

1) matematyka, informatyka, fizyka (klasa matematyczno-informatyczna)

Nauka w tej klasie kształtuje logiczne i analityczne myślenie oraz rozwija umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technologii i informacji. Zdobyte umiejętności pozwolą Ci na kontynuowanie nauki na uniwersytetach i uczelniach politechnicznych na kierunkach: matematyka, fizyka, informatyka, ekonomia, bankowość i nauki techniczne np. elektronika, geodezja, budownictwo, mechanika.

Języki obce:
  • język angielski (kontynuacja)
  • język francuski/język niemiecki/język rosyjski (do wyboru)


2) biologia, chemia, fizyka (klasa biologiczno-chemiczna)


Nauka w tej klasie kształtuje badawczy sposób myślenia, charakterystyczny dla nauk przyrodniczych. Rozpoczynając naukę w tej klasie zyskasz umiejętność rozwiązywania problemów i samodzielnego poznawania praw rządzących przyrodą. Po zakończeniu nauki zostaniesz wyposażony w umiejętności które pozwolą Ci na kontynuowanie nauki na różnego rodzaju kierunkach studiów a w szczególności na takich kierunkach jak: medycyna, farmacja, nauki przyrodnicze, biotechnologia.

Języki obce:
  • język angielski (kontynuacja)
  • język francuski/język niemiecki/język rosyjski (do wyboru)


3) język polski, historia, wiedza o społeczeństwie (klasa humanistyczna)


Nauka w tej klasie rozwija i kształtuje szeroko rozumiane umiejętności komunikacji, dialogu i tolerancji wobec innych. Ucząc się w tej klasie masz szansę zdobyć umiejętności i wiedzę która pozwoli zostać świadomym odbiorcą i twórcą kultury, obywatelem dojrzałym i rozumiejącym świat. Humanistyczne wykształcenie pozwoli Ci na kontynuowanie nauki na wszystkich szkołach wyższych o kierunkach humanistycznych (polonistyka, pedagogika, psychologia), artystycznych i społecznych (socjologia, politologia, prawo).

Języki obce:
  • język angielski (kontynuacja)
  • język francuski/język niemiecki/język rosyjski (do wyboru)