Technikum - technik budownictwa

Oferta kształcenia w Technikum kształcącym w zawodzie technik budownictwa.

 

Kształcenie w zawodzie technik budownictwa odbywa się na podbudowie kwalifikacji B.16 w zawodzie betoniarz-zbrojarz. Jest to zawód, który daje możliwość poznania zasad projektowania, opracowywania dokumentacji budowlane, kosztorysowania i kierowania zespołami pracowniczymi a także prowadzenia prac budowlanych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych, administracji budynków, biurach projektów i pracowniach konserwacji zabytków.

 


Technik budownictwa:

Języki obce:

    - język angielski,
    - język niemiecki.

Uczeń kształcący się w naszej szkole realizuje następujące bloki programowe:

    - rysunek techniczny,
    - Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich
    - Organizacja robót budowlanych
    - Kosztorysowanie w budownictwie
    - Język obcy zawodowy w budownictwie
    - Działalność gospodarcza w budownictwie
    - Dokumentacja techniczna
    - Roboty zbrojarskie i betoniarskie
    - Nadzór robót budowlanych
    - Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Jest to zawód, który daje możliwość poznania zasad projektowania, opracowywania dokumentacji budowlane, kosztorysowania i kierowania zespołami pracowniczymi a także prowadzenia prac budowlanych. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach budowlanych, administracji budynków, biurach projektów i pracowniach konserwacji zabytków.

Przedmioty realizowane w wymiarze rozszerzonym od 2 roku:

    -matematyka,
    -fizyka,

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym to: Rysunek techniczny, Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich, Organizacja robót budowlanych, Kosztorysowanie w budownictwie, Język obcy zawodowy w budownictwie, Działalność gospodarcza w budownictwie.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym to: Dokumentacja techniczna, Roboty zbrojarskie i betoniarskie, Nadzór robót budowlanych, Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie.

Podstawa programowa dla zawodu - technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji B.16. w zawodzie betoniarz-zbrojarz: dostępna pod adresem