Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe:


A.
 
1. Komisja Przedmiotów Ogólnokształcących - wszyscy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących:

a) przedmioty matematyczno - przyrodnicze: Wiesława Filipowicz, Sabina Sierant, Iwona Guła - Wójcikowska, Małgorzata Jaguś, Grzegorz Gorycki, Dorota Płachecka, Andrzej Forkasiewicz
b) przedmioty humanistyczne: Krystyna Pilch, Elżbieta Gałek, Agnieszka Kuc, Agnieszka Kusal, Marek Pedyński, Ryszard Lewalski,
c) języki obce: Ewa Machowska, Urszula - Lachowska - Karbarz, Ewa Czerwiec, Edyta Karaś, Monika Kobryń, Hanna Sawa, Jolanta Gach,
 
2. Komisja Przedmiotów Zawodowych - wszyscy nauczyciele uczący przedmiotów zawodowych w technikum
 
B.
 
Zespół do opracowania i ewaluacji 'Koncepcji pracy szkoły'

mgr inż Grzegorz Wójcikowski z-ca dyrektora
mgr Małgorzata Walczyk - Konat - pedagog szkolny
mgr Wiesława Filipowicz - przw. Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących
mgr inż. Beata Zyngier - przew. Komisji Przedmiotów Zawodowych
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego

C.

Zespoły ds. ewaluacji wybranych obszarów pracy szkoły


1) mgr Marek Pedyński, mgr inż. Grzegorz Wójcikowski, mgr Wiesława Filipowicz, mgr Iwona Guła - Wójcikowska, mgr inż. Beata Zyngier, mgr Krystyna Pilch, mgr inż. Mariusz Zyngier, mgr Agnieszka Kusal, mgr Krzysztof Kazberuk, mgr Ewa Czerwiec, mgr Dorota Wysocka
2) mgr Małgorzata Walczyk - Konat, mgr Ewa Machowska, mgr Agnieszka Kuc, mgr Ryszard Lewalski, mgr inż. Grzegorz Wójcikowski, mgr inż. Janusz Machowski, mgr Grzegorz Gorycki, mgr Małgorzata Służalska, mgr inż. Małgorzata Jaguś


D.

Komisja stypendialna

- mgr inż Grzegorz Wójcikowski - z-ca dyrektora szkoły
- mgr Marek Pedyński - z-ca dyrektora szkoły
- przedstawiciel Rady Rodziców

E.
Zespół wychowawców

- mgr inż. Grzegorz Wójcikowski - z-ca dyrektora,
- mgr Marek Pedyński - z-ca dyrektora,
- mgr Małgorzata Walczyk-Konat - pedagog szkolny,
- wszyscy nauczyciele pełniący funkcje wychowawcy,