Terminy egzaminów zawodowych - czerwiec - lipiec 2018

W czytaj więcej zamieszczone są terminy egzaminów zawodowych (pisemny i praktyczny) w sesji 182 (czerwiec - lipiec 2018). Na egzamin należy zgłosić się godzinę przed rozpoczęciem egzaminu. Każdy zdający w części pisemnej powinien mieć, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zaznaczania rozwiązań oraz może mieć kalkulator prosty tzn. który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb. Materiały pomocnicze i przybory wykorzystywane podczas egzaminu praktycznego (kwalifikacje E.22, E.23, E.20, B.22, B.30, B.33) zostaną podane 6.06.2018r.

Grzegorz Wójcikowski

 

 

Egzamin pisemny
             
Data Godzina Liczba zdających Kod kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Sala Czas trwania egzaminu
2018-06-19 12.00 1 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Aula 60 min
2018-06-19 10.00 18 E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej Aula 60 min
2018-06-19 12.00 1 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej Aula 60 min
2018-06-19 14.00 1 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Aula 60 min
2018-06-19 10.00 10 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Aula 60 min
2018-06-19 10.00 1 A.18. Prowadzenie sprzedaży Aula 60 min
             
             
Egzamin praktyczny
             
Data Godzina Liczba zdających Kod kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Sala Czas trwania egzaminu
2018-06-25 09:00 4 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 25 180 min.
2018-06-25 15:00 4 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 25 180 min.
2018-06-26 13:00 5 B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Aula 180 min.
2018-06-26 09:00 18 E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej Aula 180 min.
2018-06-26 13:00 10 E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej 2A 120 min.
2018-06-26 13:00 2 E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych Aula 180 min.
2018-06-26 09:00 4 B.21. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 25 180 min.
2018-06-26 09:00 3 B.22. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Aula 180 min.
2018-06-29 09:00 1 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 65 180 min.