Terminy egzaminów zawodowych - styczeń 2018r.

Poniżej zamieszczamy terminy egzaminów zawodowych w sesji - styczeń 2018 r.

 

10.01.2018r. (środa):

9:00 - egzamin praktyczny z kwalifikacji:

- E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (t.energetyk sesja poprawkowa - 4 BT),
- B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -4 CT),

13:00 - egzamin praktyczny z kwalifikacji:

- E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (t. energetyk - 4 BT),
- E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (t. elektronik - 4 AT),
- B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (t. budownictwa sesja poprawkowa- 4 DT),

11.01.2018r. (czwartek):

10:00 - egzamin pisemny z kwalifikacji:

- E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (t.energetyk sesja poprawkowa - 4 BT),
- B.21 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej sesja poprawkowa- 4 CT),

12:00 - egzamin pisemny z kwalifikacji:

- E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (t. elektronik - 3 AT),
- B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych (t.budownictwa sesja poprawkowa - 4 DT),
- E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (t. energetyk - 4 BT),
- B.22 Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (t. urządzeń i systemów energetyki odnawialnej -4 CT),

14:00 - egzamin pisemny z kwalifikacji:

- B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (t.budownictwa - 4 DT),
- E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (t. elektronik - 4 AT),

18.01.2018r. (czwartek):

9:00 - egzamin praktyczny z kwalifikacji:

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (t.budownictwa - 4 DT),

25.01.2018r. (czwartek):

9:00 - egzamin praktyczny z kwalifikacji:

- E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (t. elektronik - 3 AT) - 5 ucz.

15:00 - egzamin praktyczny z kwalifikacji:

- E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (t. elektronik - 3 AT) - 5 ucz.

26.01.2018r. (piątek):

9:00 - egzamin praktyczny z kwalifikacji:

- E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (t. elektronik - 3 AT) - 5 ucz.

15:00 - egzamin praktyczny z kwalifikacji:

- E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (t. elektronik - 3 AT) - 5 ucz.