Terminy egzaminu zawodowego w sesji zimowej 2017

Terminy egzaminów zawodowych:
Egzamin pisemny:

- B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich: 12.01.2017 r. godzina 10:00
- E.06. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych: 12.01.2017 r. godzina 12:00
- E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych: 12.01.2017 r. godzina 14:00
- E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: 12.01.2017 r. godzina 10:00
- E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: 12.01.2017 r. godzina 12:00

Egzamin praktyczny:

- E.23. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: 09.01.2017 r. godzina 13:00
- E.22. Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: 09.01.2017 r. godzina 9:00
- E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych: 09.01.2017 r. godzina 13:00
- E.06. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych: I sesja: 28.01.2017 r. godzina 09:00; II sesja: 28.01.2017 r. godzina 15:00

Uczniowie zgłaszają się na egzamin godzinę wcześniej.