Egzamin zawodowy - część praktyczna 11.10.2016 r.

Egzamin zawodowy - część praktyczna, odbędzie się 11.10.2016 r. (wtorek). Na egzamin należy zgłosić się godzinę przed terminem egzaminu.

- kwalifikacja E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych: godzina 13:00,
- kwalifikacja E.23 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: godzina 13:00,
- kwalifikacja E.22 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: godzina 9:00.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą:

- długopis (pióro) z czarnym tuszem,
- kalkulator prosty, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia obliczanie pierwiastków kwadratowych i procentów z liczb,
- ołówek,
- temperówka,
- gumka do ścierania,
- linijka 30 cm