Egzamin zawodowy - część pisemna 6.10.2016r.

Egzamin zawodowy - część pisemna, odbędzie się 6.10.2016 r. (czwartek). Na egzamin należy zgłosić się godzinę przed terminem egzaminu.

- kwalifikacja E.06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych: godzina 12:00,
- kwalifikacja E.20 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych: godzina 14:00,
- kwalifikacja E.22 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: godzina 10:00,
- kwalifikacja E.23 - Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej: godzina 12:00.
- kwalifikacja T.06 - Sporządzanie napojów i posiłków: godzina 10:00.

Każdy zdający powinien mieć ze sobą:

- długopis (pióro) z czarnym tuszem,
- kalkulator prosty, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia obliczanie pierwiastków kwadratowych i procentów z liczb.