Terminy egzaminów zawodowych w sesji sierpień - październik 2016

Poniżej zamieszczone są terminy egzaminów zawodowych z podziałem na kwalifikacje dla Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Połańcu.

 

Kwalifikacja E.23 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (zawód technik energetyk):

- egzamin pisemny: 2016.10.06, godzina 12:00
- egzamin praktyczny: 2016.10.11, godzina 13:00

Kwalifikacja E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (zawód technik elektronik):

- egzamin pisemny: 2016.10.06, godzina 12:00

Kwalifikacja E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych (zawód technik elektronik):

- egzamin pisemny: 2016.10.06, godzina 14:00,
- egzamin praktyczny: 2016.10.11, godzina 13:00

Kwalifikacja E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (zawód technik energetyk):

- egzamin pisemny: 2016.10.06, godzina 10:00
- egzamin praktyczny: 2016.10.11, godzina 9:00

Kwalifikacja T.06 Sporządzanie potraw i napojów (Zasadnicza Szkoła Zawodowa):

- egzamin pisemny: 2016.10.06, godzina 10:00