Terminy egzaminów zawodowych w sesji: czerwiec 2016

Terminy egzaminów zawodowych w sesji: czerwiec 2016:

Część pisemna (czas trwania egzaminu 60 minut):

- kwalifikacja E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: 17.06.2016 r. godz. 10:00
- kwalifikacja E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych: 17.06.2016 r. godz. 12:00

Część praktyczna (czas trwania egzaminu 120 minut):

- kwalifikacja E.22 Eksploatacja instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej: 23.06.2016 r. godz. 9:00