Wywiad z uczniami ZS w Połańu

1. Dlaczego zdecydowałeś się na wybór naszej szkoły?

K.K. - Cóż, jestem z Połańca, ale to nie bliskość szkoły okazała się czynnikiem decydującym. Wybrałam Liceum Ogólnokształcące w Połańcu, ponieważ miałam świadomość, że wybór szkoły decydował będzie o mojej przyszłości. Dobra szkoła zapewni dobrą przyszłość - nie wahałam się więc nawet chwili.
M.B. - Zwyciężył zdrowy rozsądek - bardzo dobra opinia o szkole przezwyciężyła moją początkową niechęć do dojazdów (mam do szkoły ponad 20 km - ale nie stanowi to żadnego problemu. Szkoły w mojej okolicy nie oferowały tylu możliwości rozwoju. Sukcesy moich starszych kolegów stanowiły dla mnie „motor napędowy". Chciałem im co najmniej dorównać.

Matematyka Reaktywacja - projekt dla Ciebie

matem.jpg

Myśl o nadchodzącej maturze spędza sen z oczu uczniom szkół średnich. Matematyka ponownie staje się przedmiotem obowiązkowym - to dla wielu hiobowa wieść. Wyniki przeprowadzonego pod koniec zeszłego roku próbnego egzaminu maturalnego wskazują, że matury nie zdałoby 44 proc. uczniów szkół niepublicznych oraz 24 proc. uczniów szkół publicznych. Szansą jest natychmiastowa pomoc - najlepiej u pracownika naukowo-dydaktycznego renomowanej wyższej uczelni, najchętniej bezpłatna. Mrzonki? W żadnym wypadku.

Czytaj więcej