SUKCES naszego młodego ELETRONIKA

ŚWIĘTOKRZYSKI KOMITET  XLVIII OLIMPIADY WIEDZY TECHNICZNEJ
 
Uprzejmie informuję, że do zawodów II stopnia XLVIII OWT zakwalifikowano ucznia:
 
Piotr Seremak (technik elektronik IIa TE)
 
Zawody II stopnia odbędą się 04.01.2022 r. o godz. 10:00 na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.
 
Gratuluję!
 
Sekretarz Świętokrzyskiego Komitetu Olimpiady Wiedzy Technicznej w Kielcach - Małgorzata Kopacz