Ty też możesz posprzątać świat!

Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się rokrocznie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania.

 

Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa. 29 września uczniowie klas III biologiczno-chemicznych, zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki, uczestniczyli w Akcji Sprzątania Świata. Uczniowie sprzątali tereny wokół Kopca Kościuszki, Wisły i lasów w Połańcu.

Dzięki sprzyjającej pogodzie akcja przebiegła szybko i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu utwierdził młodych biologów w przekonaniu, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

Dorota Płachecka, Małgorzata Jaguś